สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพ ขอหวย » ไหว้ขอพรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

ไหว้ขอพรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

17 ธันวาคม 2015
1896   0

ไหว้ขอพรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

 

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ในประเทศไทยนั้นมีหลายแห่งมีเกือบทุกจังหวัดทั่วไทย

และวันนี้เราจะมาแนะนำสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่ไม่ควรพลาดกับการไปกราบขอพรทั้งเรื่องของโชคลาภ การงาน การเงิน เริ่มจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในกรุงเทพกันก่อนแรก และคงพลาดไม่ได้กับสถานที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้

ไหว้ขอพรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

 

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ที่นี่ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดกรุงเทพและศักดิ์สิทธิ์มาก

เพราะมีตำนานเล่าว่าการจะตั้งเสาหลักเมืองนั้นจะต้องใช้การฝังคนเป็นลงในหลุมของเสาหลักเมืองเพื่อไว้ป้องกันสิ่งร้ายๆต่างที่จะมากรำกรายซึ่งในตำนานโบราณนั้นเสาจะมีทั้งหมด 4 เสาและคนที่จะลงไปในหลุมนั้นจะมีการดูดวงชะตาโดยพราห์มและต้องมีชื่อว่า อิน จัน มั่น คง และตามความเชื่อนั้นว่ากันว่าหากใครได้ไปไหว้ที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพแล้วอยากขอพรให้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องต้องขอพรกับเสาทั้งสี่และผูกผ้าสามสีพร้อมถวายของไหว้

ไหว้ขอพรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

 

แม้ว่าตำนานจะมีความเป็นมาอย่างไรแต่เรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองกรุงเทพฯนั้น

เล่าลือกันเพราะนอกจากพระหลักเมืองแล้วที่แห่งนี้ยังประดิษฐานเทพารักษ์สำคัญของประเทศไทยถึง 5 องค์คือ พระเสื้อเมือง,พระทรงเมือง,พระกาฬไชยศรี,เจ้าพ่อเจตคุปต์,เจ้าพ่อหอกลอง  ทุกๆองค์นั้นต่างปกปักษ์รักษาและคุ้มครองให้ความร่มเย็นแก่แผ่นดิน ซึ่งหากมีโอกาสได้ไปสักการะกราบไหว้ที่ศาลหลักเมืองนั้นจะได้กราบไหว้องค์เทพารักษ์ทั้ง 5 พระองค์ด้วยคือ

ไหว้ขอพรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

พระเสื้อเมืองและพระทรงเมือง

มีลักษณะเป็นเทวดาสวมมงกุฎ หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์และปิดทองทับ มีขนาดความสูงและลักษณะคล้ายกัน จุดที่แตกต่างกันคือ องค์พระเสื้อเมืองนั้นพระหัตถ์ซ้ายถือคทา ส่วนองค์พระทรงเมืองนั้นพระหัตถ์ซ้ายถือพระขรรค์

ไหว้ขอพรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

พระกาฬไชยศรี

ลักษณะองค์เป็นรูปพระกาฬประทับอยู่บนหลังนกแสก ตามตำนานั้นสันนิษฐานว่าเป็นอุมาปางหนึ่งซึ่งมาจากควมเชื่อของชาวฮินดูนิยมทำรูปเทพไว้บูชาและองค์นี้ชาวฮินดูเรียกว่ากาลี

ไหว้ขอพรสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร

เจ้าพ่อเจตคุปต์และเจ้าพ่อหอกลองนั้น

ตามตำนานเขียนถึงไว้ว่าน่าจะเป็นเทวดาองค์เดียวกัน แต่เรียกต่างกันซึ่งเจ้าพ่อ เจตคุปต์ นั้นเป็นชื่อเรียกของเสนาพระยมราชที่มีหน้าที่จดบัญชีคนทำดีทำชั่วในยมโลก เหตุที่เชื่อว่าเป็นองค์เดียวกันนั้นเนื่องจากมีรูปร่างคล้ายกัน แต่ต่อมาเรียกต่างกันคงเป็นเพราะมีการองค์ที่แกะสลักด้วยไม้และมีศาลเล็กๆอยู่ใกล้คุกขังนักโทษและเรียกขานกันว่าเจตคุกต่อมาเปลี่ยนเป็นเจตคุปต์ ส่วนองค์ที่หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์อยู่ใกล้หอกลอง จึงเรียกกันว่าเจ้าพ่อหอกลอง

เจ้า พ่อหอกลองนี้ เดิมอยู่ที่ศาลใกล้หอกลองในสวนเจ้าเชต หอกลองนี้ถูกรื้อทิ้งไปในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่เดิมในหอกลองมีกลองอยู่ 3 ใบ ใบแรกชื่อ ย่ำพระสุริย์ศรี ใช้ตีบอกเวลาย่ำรุ่ง ย่ำค่ำ และเที่ยงคืน ใบที่สองมีชื่อเรียกว่า อัคคีพินาศ ใช้ตีเวลาเกิดเพลิงไหม้ และใบที่สามมีชื่อว่า พิฆาตไพรี ใช้ตีเวลามีศึกสงครามบอกเหตุเรียกระดมพล

 

 

การ ที่เทวรูปต่าง ๆ มารวมกันอยู่ที่ศาลหลักเมือง ทำให้ศาลหลักเมืองกลายเป็นที่ชุมนุมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่พึ่งทางใจของผู้คนจากทั่วทุกสารทิศ

Related posts: