สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพ ขอหวย » หลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา องค์หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เมืองแปดริ้ว

หลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา องค์หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เมืองแปดริ้ว

19 ธันวาคม 2015
605   0

หลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา องค์หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เมืองแปดริ้ว

 

หลวงพ่อโสธร ประดิษฐานอยู่ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา

เป็นสถานที่ที่มีผู้คนเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก ด้วยประวัติความเป็นมาที่ยาวนานจวบจนกระทั้งทั่งในสมัยนี้ ก็ยังเป็นสถานที่ที่ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศของเมืองไทยหลั่งไหลเข้ามากราบไหว้สักการะ โดยผู้คนส่วนใหญ่นิยมที่จะมาบนบานสานกล่าวในเรื่องเกี่ยวกับการขอบุตร

 

หลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา องค์หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เมืองแปดริ้ว

ตามตำนานของหลาวพ่อโสธร ตั้งแต่ 200 ปีที่แล้ว ได้มีพระพุทธรูป 3 องค์ ลอยตามแม่น้ำเจ้าพระยามาจากทางเหนือ

จากนั้นได้ผุดขึ้นที่บริเวณแม่น้ำบางปะกง และได้แสดงปาติหาริย์โดยการลอยทวนน้ำทั้ง 3 องค์ เมื่อชาวบ้านได้เห็นจึงพากันเรียกบริเวณนั้นว่า สามพระทวน จนเพี้ยนมาเป็น สัมปทวน ในปัจจุบัน จากนั้นก็ลอยต่อไปถึงคุ้งน้ำแห่งหนึ่ง มีชาวบ้านมากายช่วยกันดึกพระพุทธรูปขึ้นมาจากน้ำ แต่ก็ไม่สำเร็จ จึงเรียกคุ้งน้ำนี้ว่า  บ้านบางพระ แต่พระพุทธรูปทั้ง 3 องค์นี้ก็ได้ลอยเข้าไปยังคลองเล็ก ๆ แล้วก็เกิดลอยวนอีกครั้ง ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่า แหลมหัววน ชาวบ้านพยายามนำพระพุทธรูปขึ้นฝั่งแต่ก็ไม่สำเร็จอีก จึงทำพิธีศาลเพียงตาขึ้นมาบวงสรวง ซึ่งชาวบ้านก็สามารอัญเชิญพระพุทธรูป 1 ใน 3 องค์ที่ลอยน้ำขึ้นจากฝั่งได้สำเร็จ นั่นก็คือ หลวงพ่อโสธร ในปัจจุบันนั่นเอง ซึ่งชาวบ้านได้นำไปประดิษฐานที่วัดพร้อมกับถวายนามว่า พระโสทร ซึ่งแปลว่าพี่น้องร่วมท้องเดียวกัน เมื่อเวลาได้ล่วงมาถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการเปลี่ยนนามใหม่เป็น โสธร ซึ่งมีแปลว่าสะอาด และเป็นพระพุทธรูปที่อยู่คู่กับเมืองแปดริ้วมาจนถึงปัจจุบัน

 

หลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา องค์หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เมืองแปดริ้ว

การขอพรจากหลวงพ่อโสธร นิยมขอพรเกี่ยวกับเรื่องบุตร โรคภัยไข้เจ็บ และโชคลาภ ผู้ที่ขอพรมักจะสมความปรารถนากลับไป

แต่ในความเชื่อโบราณ การขอพรเรื่องบุตรนั้น ควรขอให้บุตรอยู่ในโอวาท ว่ากล่าวและตีได้ มิเช่นนั้น เมื่อเราตีลูก ลูกก็จะเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ  ในการถวายเครื่องสักการะ หรือแก้บนนั้น นิยมถวายไข่ต้ม ผลไม้ ละครชาตรี และลิเก วัดโสธรวราราม เปิดตั้งแต่เวลา 07.00 น. –17.00 น.

Related posts: