สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพ ขอหวย » ไหว้พระ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ หลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

ไหว้พระ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ หลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

23 ธันวาคม 2015
1213   0

หลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร หรือเรียกสั้น ๆ ว่า วัดกัลยาณมิตร  ตั้งอยู่ที่ฝั่งธนบุรี บริเวณถนนอรุณอัมรินทร์ตัดใหม่

ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนชาวจีนในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ โดยภายในวัดได้ประดิษฐานพระพุทธไตรรัตนายก หรือ หลวงพ่อโต (ซำปอกง) เป็นพระประธานสร้างมาจากปูนปั้นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ประชาชนส่วนหใญ่นิยมเดินทางไปสักการะขอพรให้มีการค้าขายรุ่งเรือง มีมิตรที่ดี และการเดินทางที่ปลอดภัย โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ตรุษจีน และวันทิ้งกระจาด จะมีผู้คนไปนมัสการมากเป็นพิเศษ

 

หลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

หลวงพ่อโต วัดกัลป์ญาณมิตรวรมหาวิหาร สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3

เป็นพระอารามหลวงชั้นโท สร้างโดยเจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) เป็นศิลปะแบบจีน ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้พระราชทานนามพระประทานว่า พระพุทธไตรรัตนายก ในขณะที่ชาวบ้านทั่วไปเรียก หลวงพ่อโต และชาวจีนเรียกว่า ซำปอกง  หากสังเกตดี ๆ จะเห็นว่ามีพระพักตร์ที่อมยิ้มเล็กน้อย เนื่องจากในช่วงสมัยรัชกาลที่ 3 เป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาก สะท้อนให้เห็นถึงความสงบสุขร่มเย็นของบ้านเมืองและราษฎร

 

หลวงพ่อโต วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

นอกจากผู้ที่จะเดินทางมาเพื่อสักการะขอพรจากหลวงพ่อโตกลับไปแล้ว

ยังสามารถเพลิดเพลินกับศิลปะการตกแต่งวัดแบบจีน เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 3 มีการติดต่อค้าขายกับจีนอย่างแพร่หลาย รวมทั้งยังสามารถรับชมความงามของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ศาลาท่าน้ำ ด้านหน้าของวัดที่มีคนมาให้อาหารปลาและนกพิราบอยู่เสมอ โดยวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารเปิดให้เข้าสักการะทุกวันตั้งแต่ 08.00 – 16.00 น.

Related posts: