สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพ ขอหวย » ไหว้เจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ ที่ ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4

ไหว้เจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ ที่ ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4

24 ธันวาคม 2015
1727   0

ไหว้เจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ ที่ ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4

 

ตำหนักพระแม่กวนอิมตั้งอยู่บนถนนโชคชัย 4

มีพระมหาเจดีย์ที่ชื่อว่า พระพุทธเจ้าหมื่นพระองค์ เป็นพระมหาเจดีย์ที่มีความสูง 21 ชั้น ถือว่าเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ โดยภายในมหาเจดีย์มีพุทธประวัติของพระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมอยู่ทุกชั้น มีความวิจิตรงดงามตระการตา โดยมีคนจีน และไทยส่วนใหญ่ที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมได้เดิมทางมากราบไหว้สักการะบูชาเป็นจำนวนมาก

 

ไหว้เจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ ที่ ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4

สิ่งที่สำคัญอีกอย่างที่อยู่ในพระเจดีย์นี้ คือ รูปพระแม่กวนอิมพันกรขนาดใหญ่

สร้างมาจากไม้จันทร์หอมจากจีนแกะสลักด้วยความประณีตวิจิตรงดงามปิดด้วยทองคำ  และด้านบนสุดของพระมหาเจดีย์เป็นที่ประดิษฐาน ลูกแก้วสารพัดนึก และพระมหาเจดีย์ยังมีพระพุธรูปพระพุทธเจ้ารวมกันถึงหนึ่งหมื่นพระองค์ จึงเป็นที่มาของชื่อ พระมหาเจดีย์พระพุทธเจ้าหมื่นพระองค์ ซึ่งเจดีย์แห่งนี้ได้เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 ด้วยแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและชาวจีนจนแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2543ซึ่งบริเวณโดยรอบพระมหาเจดีย์มีความร่มรื่นเต็มไปด้วยไม้ประดับ และเป็นแห่งเดี่ยวในประเทศไทยที่มีสวนหินล้านปีศิลปะแบบจีนแท้

 

ไหว้เจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ ที่ ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4

สำหรับประชาชนที่มาสักการบูชาส่วนใหญ่จะตั้งจิตอธิษฐานอย่างแน่วแน่ต่อพระแม่กวนอิมพันกรให้ครบทั้ง 4 ทิศ 4 องค์

เนื่องจากมีความเชื่อว่าจะสามารถดลบันดาลทำให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา และทางตำหนักยังได้ได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม และประชาชนอย่างต่อเนื่อง สามารถเดินทางมาสร้างบุญสร้างกุศลกันได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 – 21.000 น.

 

ไหว้เจ้าแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์ ที่ ตำหนักพระแม่กวนอิม โชคชัย 4

Related posts: