สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพ ขอหวย » องค์เทพเทวา สรวงสวรรค์ชั้นฟ้า นั้นมีอยู่จริงหรือ

องค์เทพเทวา สรวงสวรรค์ชั้นฟ้า นั้นมีอยู่จริงหรือ

29 ธันวาคม 2015
1856   0

องค์เทพเทวา สรวงสวรรค์ชั้นฟ้า นั้นมีอยู่จริงหรือ

ใครหลายคนมักนิยมถามเพราะความวิจิกิจฉา คือ สงสัยลังเลว่าองค์เทพทั้งหลายในโลกนี้มีอยู่จริงหรือไม่

และบ่อยครั้งเช่นกันที่ผมตอบอย่างมุ่งมั่นว่า

มีอยู่จริง

บอกไปอย่างนี้ไม่วายจะถามกลับมาอีกว่า รู้ได้อย่างไร เคยเห็นหรือ องค์เทพมาหาในฝันหรือ จิตมีสื่อสัมผัสสามารถติดต่อกับองค์เทพได้
เฮ้ย…สารพัดอิคนช่างถาม
ที่ว่าสื่อกับเทพได้นี่เห็นมานักต่อนักของปลอมทั้งนั้นครับ รู้จักคำว่า จินตนาการเอาเองไหม แต่ที่ผมรู้ว่าเทพมีอยู่จริง อาศัยอิงจากพระคัมภีร์ของพระพุทธศาสนา เหตุที่ต้องอิงเพราะว่าเป็นอะไรที่ใกล้ตัวของชาวพุทธ และทุกคนสามารถไปเปิดค้นหาอ่านได้จริงตามที่ผมอ้างอิง แล้วจะเข้าใจว่าสิ่งที่นำเสนอมาไม่ใช่ผมเองเออเองอยู่คนเดียว

องค์เทพเทวา สรวงสวรรค์ชั้นฟ้า นั้นมีอยู่จริงหรือ

 

ผมขอยกเอามาพอสังเขปเป็นประเด็นให้คุณได้ศึกษาจะได้เข้าใจอย่างเชื่อมั่นว่าเทพมีอยู่จริง

๑.เมื่อคราวเจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้ธรรมเป็นพระพุทธเจ้านั่งเสวยวิมุตติสุขแล้ว ทรงท้อพระทัยที่จะโปรดสรรพสัตว์ทั้งหลายแต่แล้วมีองค์เทพองค์หนึ่งลงมา คือ ท้าวสหัมบดีพรหม ลงมากราบทูลว่า ยังพอมีเวไนยสัตว์ให้พระองค์ทรงโปรดได้อีกรออยู่ เมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์จึงรับอาราธนาคำจากพระพรหมนั้นเสีย
เรื่องนี้จึงเป็นต้นเหตุให้กลายมาเป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่ง กล่าวคือ เมื่อทุกครั้งเมื่อพระสงฆ์ขึ้นธรรมมาสน์ ก่อนที่จะทำการเทศนาจะมีผู้มาอาราธนาให้ท่านเทศนา เรียกว่า อาราธนาพรหม ผู้ที่จะมาอาราธนาโดยมากจะถือศีลแปด เมื่ออาราธนาท่องเป็นบาลีแล้วพระสงฆ์ท่านจะรับแล้วก็บอกศักราชปีพ.ศ.จากนั้นก็เทศนาเลย
หากเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริง พิธีกรรม อาราธนาพรหม คงจะไม่สืบทอดมาจนจวบปัจจุบันนี้อย่างแน่นอน อันนี้เป็นสิ่งแรกที่ทำให้ผมเชื่อว่าเทพมีอยู่จริง

๒. ในช่วงฤดูฝนแรกพระพุทธเจ้าทรงรู้ด้วยพระญาณของพระองค์ว่า ฤดูนี้พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆ ทรงทำอะไร ก็ทราบว่าทรงไปโปรดพุทธมารดา (ซึ่งผู้ที่เป็นมารดาของพระโพธิสัตว์ที่จุติลงมาเพื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจะสวรรคตเร็วทุกพระองค์เนื่องจากจะไม่ให้วิญญาณจุติร่วมครรภ์) พระพุทธองค์เสด็จขึ้นไปโปรดพุทธมารดาสามเดือน หรือหนึ่งพรรษา จากนั้นตอนที่จะเสด็จลงมายังโลกมนุษย์ก็ทรงเปิดโลกทั้ง ๓ ให้เห็นซึ่งกัน ทั้งมนุษยโลก เทวโลก พรหมโลก เรียกว่าโลกวิวรณปาฏิหาริย์ อันนี้ก็เป็นการยืนยันได้ชัดว่าสถานที่แห่งเทพมีอยู่จริง

องค์เทพเทวา สรวงสวรรค์ชั้นฟ้า นั้นมีอยู่จริงหรือ

 

๓. พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามนุษย์ที่นอนฝันนั้นมีเหตุมาจากหลายอย่าง อาทิ ธาตุกำเริบ เทพดลบันดาลฯ นี่ก็เป็นการยืนยันว่าองค์เทพมีอยู่จริงอีกเช่นกัน

๔. แม่พระสารีบุตรศรัทธาในศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูไม่นับถือพุทธศาสนา ในคราวที่พระสารีบุตรใกล้สิ้นลมหายใจไปนิพพานสังขารนั้น ได้กลับไปบ้าน ระหว่างที่อยู่ในห้องของท่านเองนั้น ได้กลับไปบ้าน ระหว่างที่อยู่ในห้องท่านเองนั้น ก็อยู่แบบเก็บตัวเงียบ หลายวันต่อมามีแสงมาจากฟากฟ้าวิ่งเข้ามายังห้องพระสารีบุตร แม่ท่านเห็นแสงนั้นตกใจ แต่คิดว่าน่าจะเป็นองค์เทพใดลงมาแน่แท้

๕. เมื่อมาเห็นเทพนั้นแปลงร่างเป็นราวมนุษย์นั่งพนมมือไหว้พระสารีบุตรอยู่ก็ชวนให้คิดไปว่า พระลูกชายศักดิ์สิทธิ์เพียงนี้เชียวหรือ องค์เทพจึงต้องลงมาสักการบูชา เมื่อผ่านพ้นไปอีกครู่หนึ่งองค์เทพลงมาอีก คือ ท้าวสักกเทวราชมาเพื่อสักการบูชาพระสารีบุตรจึงเชื่อว่าพระลูกชายนี้ศักดิ์สิทธิ์จริงๆ จึงเข้าไปกราบพระลูกชายบ้าง แล้วพระสารีบุตรก็เทศน์ให้โยมแม่ฟัง เรื่องนี้ก็ยืนยันได้ว่าเทพมีอยู่จริงอีกเช่นกัน

องค์เทพเทวา สรวงสวรรค์ชั้นฟ้า นั้นมีอยู่จริงหรือ

 

๖. มีแม่พราหมณ์มณีคนหนึ่ง ทุกเช้าจะเตรียมอาหารแล้วก็นำเอาไปไหว้พระพรหม แต่พอพระลูกชายเดินมารออยู่หน้าบ้านทุกเช้าด้วยทำกิจบิณฑบาต แม่พราหมณ์มณีไม่เคยสนใจเลย วันหนึ่งหลังจากแม่พราหมณ์มณีถวายอาหารเสร็จ องค์พรหม ก็ปรากฏขึ้นแล้วกล่าวว่า อาหารที่นำมาสักการะเรา…ขอบใจมาก แต่เราไม่อาจที่จะสัมผัสได้ นี่จงเอาอาหารนี่ใส่บาตรพระลูกชายของท่านเถิด ท่านเป็นพระอรหันต์ใส่แล้วจะได้บุญมากกว่านำเอามาถวายเรา นี่เป็นเรื่องหนึ่งที่ทำให้เชื่อว่าองค์พรหมมีอยู่จริง

๗.โทณพราหมณ์ ผู้ที่ทำหน้าที่แบ่งปันพระบรมสารีริกธาตุ ท่านพราหมณ์คนนี้สำเร็จแล้วซึ่งธรรมชั้นอนาคามี เมื่อคราวแบ่งพระบรมสารีริกธาตุนั้นโทณพราหมณ์เอาพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวขวาบน) เหน็บที่มวยผมจากนั้นท้าวสักกเทวราช ก็มาเอาพระเขี้ยวส่วนนั้นไปสถิตไว้ที่บนสวรรค์ เรียกว่า พระจุฬามณี

องค์เทพเทวา สรวงสวรรค์ชั้นฟ้า นั้นมีอยู่จริงหรือ

 

นี่ก็แสดงให้เห็นว่า องค์เทพมีอยู่จริง

๘. พระพุทธทรงตรัสว่า มนุษย์มาจากอาภัสสรพรหม(พรหมประเภทหนึ่ง) ไม่ใช่มาจากลิงอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ชาร์ดาวิล เคยกล่าวบอก คือ สมัยที่โลกนี้ร้างแผ่นดินโผล่ขึ้นมาใหม่ๆ ดินนั้นมีกลิ่นหอมมากเหล่าอาภัสสรพรหมผู้เหาะได้ลอยมาได้กลิ่น จึงได้เอามือมาจิ้มง้วนดินที่โผล่นั้นกิน จากนั้นก็เหาะไม่ได้ร่างที่ละเอียดก็เลยหยาบขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็พัฒนาจนกระทั่งเป็นมนุษย์ในปัจจุบัน ส่วนง้วนดินที่โผล่ที่แรกของโลกก็คือจุดตรงที่พระพุทธเจ้านั่งประทับตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์นั่นเอง

องค์เทพมีอยู่จริงหรือ

 

เหตุที่ทำให้ผมเชื่อว่าในโลกนี้มีองค์เทพจริงๆ ก็เพราะตำนานในพระไตรปิฎกที่ผมอ้างอิงมาทั้งหมดนี้แล

แต่เท่าที่สังเกตพระพุทธเจ้า พระสาวก จะพบแต่องค์เทพ อาทิ ท้าวสักกเทวราชและสหัมบดี พรหม ส่วนองค์เทพอื่น อาทิ องค์ศิวะ นารายณ์ ไม่เคยเห็นปรากฏในคัมภีร์ของพระพุทธศาสนาเลย ซึ่งก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่ชวนให้สงสัยว่า เทพองค์อื่นๆ จะตามมาคราวหลังหรือเปล่าเหมือนกับองค์จตุคามรามเทพ

Related posts: