สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพ ขอหวย » องค์เทพจะช่วยมนุษย์ลักษณะไหน

องค์เทพจะช่วยมนุษย์ลักษณะไหน

31 ธันวาคม 2015
785   0

องค์เทพจะช่วยมนุษย์ลักษณะไหน

 

เคยมีคนตั้งคำถามว่า  องค์เทพเวลาที่ท่านจะช่วยเหลือมนุษย์ท่านจะเลือกหรือไม่

ผมตอบทันทีว่าเลือก แต่เหตุปัจจัยที่องค์เทพท่านเลือกหาใช่เลือกกันที่ฐานะ  ความจริงท่านช่วยเหลือได้หมดแต่การช่วยเหลือนั้นมักจะมีเหตุปัจจัยมากำกับด้วย

           

องค์เทพจะช่วยมนุษย์ลักษณะไหน

มนุษย์โดยทั่วไปเมื่อกราบไหว้เทพแล้วไม่ได้สมใจก็เลิกไหว้ แล้วบอกว่าองค์เทพไม่มีจริง เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมา

อันนี้เป็นการกล่าวตู่แบบที่ไม่เคยหันกลับมามองตนเอง ลองพิจารณาดูว่า คนที่ร่ำรวยเวลาให้ทุนการศึกษากับนักเรียนนั้น เขาจะต้องมีเหตุปัจจัยในการพิจารณาหรือไม่ พูดง่ายๆ ต้องมีเกณฑ์ในการพิจารณาหรือไม่ต้องมีแน่นอน คือ นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน

           

องค์เทพจะช่วยมนุษย์ลักษณะไหน

องค์เทพเวลาที่จะช่วยเหลือคนก็เช่นกัน ท่านก็ต้องมีหลักเกณฑ์ของท่านเหมือนกัน

เราจะทราบได้อย่างไรว่าเทพมีหลักเกณฑ์อะไรในการพิจารณาที่จะช่วยเหลือ แต่บอกเลยว่าไม่ใช่เพราะองค์ท่านมากระซิบข้างหูในฝันแน่นอน

           

องค์เทพจะช่วยมนุษย์ลักษณะไหน

หลักตรรกะอย่างหนึ่งที่ชวนให้คนคิด คือ คนที่เหมือนกันย่อมเป็นเพื่อนกันได้ คนที่มีอะไรเหมือนกันย่อมเป็นเพื่อนกันได้ คนที่มีอะไรเหมือนกันย่อมเป็นสามีภรรยากันได้ เกื้อกูลกันได้

 

  • ลักษณะของคนที่องค์เทพไม่ช่วยมีดังนี้

 

            องค์เทพท่านย่อมไม่ช่วยคนกะล่อนหลอกลวงคนแน่นอน องค์เทพไม่ชวยคนที่พูดจาหยาบแน่นอน องค์เทพไม่ช่วยคนที่พูดจาหยาบคายแน่นอน องค์เทพไม่ช่วยคนที่จิตใจชั่วร้ายขี้อิจฉาริษยานินทาผู้อื่นลับหลังอย่างแน่นอน องค์เทพไม่ช่วยคนที่ไร้คุณธรรมแน่นอนองค์เทพไม่ช่วยคนที่ลวงโลกแน่นอน  (หลอกเขากินในทุกรูปแบบ) องค์เทพไม่ช่วยผู้มีอาชีพค้าขายชีวิตแน่นอน องค์เทพไม่ช่วยคนที่ทำมาหากินค้ายาเสพติดแน่นอน

 

  • ลักษณะของคนที่องค์เทพมักช่วยเหลือมีดังนี้

 

         แต่องค์เทพท่านจะช่วยคนที่ทำมาหากินสุจริตโดยมีคุณธรรมไม่ทำร้ายผู้อื่น องค์เทพจะช่วยเหลือคนผู้มีจิตใจเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา อย่างแน่นอน องค์เทพจะช่วยคนที่ไม่ลวงโลกโกงเขากินอย่างแน่นอน องค์เทพจะช่วยเหลือคนที่พูดจาอยู่ในครรลองครองธรรม และเป็นผู้เลี้ยงดูบิดามารดาตลอดกาล

 

         เพราะพื้นฐานดวงจิตของผู้ที่จะเป็นเทพนั้น เริ่มมาจากการบำเพ็ญตนตั้งอยู่ในธรรม มีจิตใจที่มากด้วยเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ใครที่มีจริตนิสัยแบบนี้เอ่ยกล่าวขออะไรองค์เทพท่านย่อมช่วยเหลืออย่างแน่นอน แม้ว่าจะเป็นคนที่หาเช้ากินค่ำ แม่ค้า พ่อขาย หรือ แม้แต่นักธุรกิจ หากมีสิ่งที่กล่าวมาในใจองค์ท่านช่วยเหลือตลอดเวลา อย่างน้อยช่วยเหลือเพราะธาตุตรงกันเกื้อกูลกัน และใครที่มีจริตตามที่กล่าวมานี้เขาเรียกว่าคนดีนั่นเอง

 

 

องค์เทพจะช่วยมนุษย์ลักษณะไหน

      

 

องค์เทพสมัยที่เป็นคนธรรมดาท่านบำเพ็ญธรรมแบบนี้ และยังบำเพ็ญสมาธิอีกด้วย

จนกระทั่งสำเร็จได้รูปฌาน และเมื่อสิ้นไปแล้วจึงได้เกิดเป็นเทพในขั้นสูงๆ คือ ชั้นพรหม ในความเป็นพรหม ก็มีมากมายหลายแต่ที่สูงสุด คือ พรหมสี่หน้าผู้สร้างโลก

Related posts: