สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพ ขอหวย » การถวายอาหารองค์เทพ และ การอธิษฐานถึงองค์เทพให้สำเร็จผล

การถวายอาหารองค์เทพ และ การอธิษฐานถึงองค์เทพให้สำเร็จผล

1 มกราคม 2016
2166   0

หากจะให้ดีที่สุดสำหรับคนไทย

ที่นิยมไหว้เทพ ขอแนะนำให้ใช้

การอธิษฐานจิตเอาไว้ ย่อมจะได้ผลมากกว่า

แต่หากสามารถท่องภาษาฮินดีก็ได้ควรทำ

 

การถวายอาหารองค์เทพ และ การอธิษฐานถึงองค์เทพให้สำเร็จผล

  • อาหารขององค์เทพ

 

          บรรดาองค์เทพทั้งหลายท่านสำเร็จด้วยทิพย์คือ มีปีติแห่งธรรมเป็นอาหาร ท่านไม่สนใจอาหารหยาบๆ อย่างมนุษย์ ถึงถวายไปท่านก็กินไม่ได้อยู่ดี เพียงแต่การนำเอาเครื่องคาวหวานมาตั้งนั้นเป็นเพียงการแสดงออกถึงความเคารพในองค์ท่านเท่านั้นเอง เพื่อให้รู้ว่าผู้บูชาท่านเคารพท่านอย่างจริงใจ

          หากท่านจะถวายอาหารทั้งสิ้นแลนั่นจึงจะถูกต้องตามหลักแห่งฮินดู พวกเนื้อหมู ปลา ไก่ กุ้ง องค์เทพไม่สนหรอกครับ ที่สนใจคือพวกผีวิญญาณเร่ร่อนมากกว่า

 

  • การสวดมนต์ให้ถึงองค์เทพ

 

        การสวดมนต์ถึงองค์เทพนั้นควรจะต้องเป็นการสวดด้วยภาษาที่ถูกต้อง คือ ภาษาฮินดี ไม่ใช่ภาษาบาลีสันสกฤต อาทิ รามสัตแฮ… คำของรามเป็นคำจริงเสมอ หรือ ฮำ  (พรหม)  นายาแฮ…เป็นต้น ส่วนการไหว้พระศิวะที่อินเดียในพาราณสีนี้นิยมสวดว่า

 

การถวายอาหารองค์เทพ และ การอธิษฐานถึงองค์เทพให้สำเร็จผล

โอมนมัสศิวะยา

       

        ระหว่างที่สวดมนต์บทนี้ก็ทำใจให้สงบ และเมื่อสวดจบก็นำเอากำยานวนรอบองค์เทพให้ครบ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ไอแห่งกำยานปะทะที่องค์เทพ

         แต่หากจะใช้ให้ดีที่สุดสำหรับคนไทยที่นิยมไหว้เทพ ขอแนะนำให้ใช้การอธิษฐานจิตเอาไว้ ย่อมจะได้ผลมากกว่า แต่หากสามารถท่องภาษาฮินดีก็ได้ควรทำ และที่สำคัญการไหว้เทพไม่ควรอย่างยิ่งกับการที่ใช้ธูปเพราะความเคยชินของผู้รับรู้นั้นต่างกัน ควรจะต้องใช้กำยานเพียงอย่างเดียว

 

  • การอธิษฐานขอจากองค์เทพให้สำเร็จผล

 

         การอธิษฐานจิตเพื่อขอสำเร็จผลจากองค์เทพ ควรที่จะต้องขอเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นและบอกกล่าวเพียงครั้งเดียว อาทิขอให้ได้งานทำ เมื่ออธิษฐานอย่างนี้แล้วครั้งเดียวก็พอ หลังจากที่ขอให้ได้งานทำ เมื่ออธิษฐานอย่างนี้แล้วครั้งเดียวก็พอ หลังจากที่จุดกำยานแล้ว และไม่ควรกล่าวคำให้สินบนซึ่งอันนี้คนทั่วไปปฏิบัติผิดมาโดยตลอด

 

          องค์เทพไม่เคยปรารถนาช่วยเหลือผู้คนด้วยการหวังผลตอบแทนอะไรทั้งสิ้น การกล่าวคำบนบานนั้นจึงไม่ใช่สิ่งที่ถูกเลย ไม่ต้องบนอะไรทั้งสิ้นเมื่ออธิษฐานจิตแล้ว แต่เมื่อสิ่งที่ขอสำเร็จแนะนำให้แก้ด้วยวิธีนี้

  • ถือศีลแปดสักสามวันห้าวัน แล้วอุทิศกุศลให้แก่องค์เทพ
  • ทานอาหารไร้เนื้อสัตว์สักสามสี่วันห้าวัน

        เพียงแต่สองสิ่งนี้เป็นกุศลแก่ตนเองยิ่งนักแล้ว  แล้วเมื่อได้ปฏิบัติครบสามวันห้าวันก็ควรจะอุทิศกุศลแด่องค์เทพที่สักการบูชาและกล่าวขอให้ท่านช่วย ส่วนพวกที่นิยมมีหนังละครหรือะไรมาแก้บนแม้แต่มาลัยก็ตาม สิ่งเหล่านี้ก็ทำมาในชั้นหลังๆ ทั้งสิ้น

        ทั้งหมดที่กล่าวมานี้คือเคล็ดลับในการบูชาเทพ  เพื่อให้สมปารถประสบความสำเร็จทุกประการในสิ่งที่ตนต้องการหรือปารถนา

การถวายอาหารองค์เทพ และ การอธิษฐานถึงองค์เทพให้สำเร็จผล

         และต้องไม่ลืมว่า องค์เทพคือเทพชั้นสูง การที่จะมาเกื้อกูลมนุษย์สักคนย่อมต้องมีเหตุผลที่เหมาะสมตามดังที่กล่าวมา

 

        ลำดับต่อไปจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมาขององค์เทพในแต่ละองค์พอสังเขป เพื่อให้เป็นแนวทางในการศึกษา เพื่อความเข้าใจมากๆ ยิ่งขึ้นว่าองค์เทพแต่ละองค์ย่อมมีความรับผิดชอบและเหมาะสมกับคนแต่ละอาชีพกันไป คนไหนทำการเกษตรควรจะไหว้บูชาเทพองค์ใด คนไหนทำการค้าควรจะไหว้บูชาเทพองค์ไหน นักดนตรีควรไหว้เทพองค์ไหน              เป็นต้น ตลอดทั้งเรื่องราวแห่งสถานที่สถิตของเทพและเครื่องรางรวมถึงพาหนะแห่งเทพด้วย ซึ่งมีความละเอียดดังนี้

การถวายอาหารองค์เทพ และ การอธิษฐานถึงองค์เทพให้สำเร็จผล

องค์เทพไม่ช่วย

คนที่จิตใจชั่วร้ายขี้อิจฉา

ริษยานินทาผู้อื่นลับหลังอย่างแน่นอน

องค์เทพไม่ช่วย

คนที่ไร้คุณธรรมแน่นอน

Related posts: