สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพ ขอหวย » พระอุมาปางกาลี เทวีผู้ทรงสร้างมหิทธา เทพสตรีผู้มากด้วยอำนาจ

พระอุมาปางกาลี เทวีผู้ทรงสร้างมหิทธา เทพสตรีผู้มากด้วยอำนาจ

7 กุมภาพันธ์ 2016
742   0

พระอุมาปางกาลี เทวีผู้ทรงสร้างมหิทธา เทพสตรีผู้มากด้วยอำนาจ

 

        พระแม่กาลี ได้แบ่งภาคจากการบำเพ็ญตบะของ พระอุมาเทวี (พระแม่อุมา) โดยทรงมีจุดประสงค์เพื่อปราบอสูรตนหนึ่ง นามว่า อสูรทารุณ

 

          ตามตำนานเล่าว่า

          อสูรทารุณมีชีวิตเป็นอมตะฆ่าไม่ตาย หากมีเลือดตกลงพื้นก็จะมีชีวิตกำเนิดเรื่อยไปไม่หมดสิ้น ความเป็นอมตะทำให้อสูรทารุณฮึกเหิมในความเก่งกาจของตน จึงนำอิทธิฤทธิ์มาใช้ในการกลั่นแกล้ง รังแกผู้คนและเทวดาทั่วไป

 

           สุดท้ายก็คิดจะครอบครองโลกทั้งสาม เมื่อเป็นดังนี้แล้วเหล่าเทวดา นางฟ้า ผู้ทรงศีลทั้งมวล จึงต้องนำเรื่องเข้าเฝ้าพระอิศวร เพื่อหาทางปราบอสูรตนนี้ เหล่าเทวดาทั้งหลาย เมื่อได้ฟังสรรพคุณของอสูร ก็ไม่มีใครกล้าอาสาออกไปสู้รบเลย

พระอุมาปางกาลี เทวีผู้ทรงสร้างมหิทธา เทพสตรีผู้มากด้วยอำนาจ

         ในที่สุด องค์พระศรีมหาอุมาเทวี เทพสตรีแห่งสวรรค์ ได้มีความประสงค์ที่จะออกปราบศัตรูร้าย

ซึ่งพระองค์ได้ขอพรขอต่อองค์พระศิวะผู้เป็นเจ้า เพื่อให้ได้รับชัยชนะในครั้งนี้ แล้วจึงเสด็จเพื่อบำเพ็ญตบะทำพิธีศักดิ์สิทธิ์ ให้มีฤทธิ์อำนาจปราบศัตรูร้ายได้ โดยได้กระทำพิธีในอุทยานเขตแดนป่าหิมพานต์ โดยพระศรีมหาอุมาเทวีได้ทรงมอบหมายให้องค์ขันทกุมาร (หรือ พระสกันทะ ซึ่งเป็นโอรสอีกองค์หนึ่งของพระศิวะและพระแม่อุมาเทวี) รับหน้าที่ดูแลไม่ให้ใครย่างกรายเข้าไปในพิธีได้โดยเด็ดขาด

 

          เมื่อเวลาผ่านไป พระศิวะ จึงเสด็จเข้าไปในอุทยานเพื่อให้รู้แน่ว่าเกิดเหตุใดขึ้น พระองค์ก็พบพระขันทกุมาร จึงสอบถามพระขันทกุมารว่าพระอุมาเทวีอยู่ที่ใด จะขอเข้าพบ พระขันทกุมารได้ฟังดังนั้น จึงกล่าวตอบไป ด้วยความที่ทรงได้รับคำสั่งจากพระอุมาเทวีก่อนเข้าบำเพ็ญตบะว่าห้ามมิให้ใครผู้ใดย่างกรายเข้าสู่บริเวณพิธีโดยเด็ดขาด จึงไม่สามารถให้พระศิวะผ่านเข้าไปในพิธีได้ (คล้ายกับกรณีพระพิฆเนศกับพระศิวะ)

พระอุมาปางกาลี เทวีผู้ทรงสร้างมหิทธา เทพสตรีผู้มากด้วยอำนาจ

          เมื่อเป็นดังนั้นจึงเกิดการโต้เถียงขึ้น เลยเถิดถึงการปะทะกำลังกัน เหตุการณ์ผ่านไปไม่น่านนักก็ถึงเวลาที่พระแม่อุมาเทวีบำเพ็ญตบะเสร็จ

จึงได้เสด็จออกมา แต่สิ่งที่ปรากฏกลายเป็นรูปกายที่เปลี่ยนไปจากเดิม เป็นพระแม่กาลี!! โดยองค์พระขันทกุมารเมื่อเห็นพระแม่กาลีก็ทรงทราบได้ว่านี่คือพระมารดาของตน

Related posts: