สัพเพเหระ ไอที เทคโนโลยี สุขภาพ เรื่องแปลก เรื่องน่ารู้ ทั่วโลก » สรรพสามิตปรับราคาบุหรี่ใหม่ ขึ้น เฉียดร้อยบาท คอบุหรี่โอดแพง

สรรพสามิตปรับราคาบุหรี่ใหม่ ขึ้น เฉียดร้อยบาท คอบุหรี่โอดแพง

11 กุมภาพันธ์ 2016
4029   0

ปรับราคาบุหรี่ เพิ่มขึ้น เฉียดร้อย

มีนโยบายเพื่อสุขภาพคนไทย อีกหนึ่งอย่าง จากรัฐบาลของนายก ประยุทธ จันโอชา เพื่อ ป้องกันและ มิให้ มีผู้ติดบุหรี่เพิ่มขึ้น จึงมีการปรับราคา ให้บุหรี่ ที่มีการจำหน่าย ปรับราคาสุงมากยิ่งขึ้น เพื่อลดปริมาณผู้ติดบุหรี่ให้น้อยลง

สรรพสามิตปรับราคาบุหรี่ใหม่ ขึ้น เฉียดร้อยบาท คอบุหรี่โอดแพง

วันนี้เรามาดูกันว่า ราคาบุหรี่ในปัจจุบัน นั้น จัดจำหน่าย ราคาเท่าไหร่

ก็หวังว่า ท่านที่ว่าแพง จะได้เลิก ละ ลด บุหรี่ กันนะครับ เพราะไม่ใช่สิ่งจำเป็นต่อเราเลย แถมบั่นทอนสุขภาพของเราอีกด้วย

สรรพสามิตปรับราคาบุหรี่ใหม่ ขึ้น เฉียดร้อยบาท คอบุหรี่โอดแพง

Related posts: