สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพ ขอหวย » พระแม่สรัสวดี เทวีแห่งปัญญา ความรู้ศิลปะวิทยาการ ผู้เลอโฉม

พระแม่สรัสวดี เทวีแห่งปัญญา ความรู้ศิลปะวิทยาการ ผู้เลอโฉม

5 มีนาคม 2016
1024   0

พระแม่สรัสวดี เทวีแห่งปัญญา ความรู้ศิลปะวิทยาการ ผู้เลอโฉม

พระแม่สรัสวดี เทวีแห่งปัญญา

ความรู้ศิลปะวิทยาการ การภาวนา และพิธีกรรม

 

          พระนามของพระแม่สรัสวดี ออกเสียงเรียกได้อีกหลากหลายวิธี เช่น พระแม่สรัสวตี พระแม่สุรัสวดี พระแม่สุรัสวตี ฯลฯ

         พระแม่สรัสวดี คือชายาแห่งพระพรหม พระองค์ประทับอยู่ในวิมาน ณ สวรรค์ชั้นพรหม หรือพรหมโลก เป็นมหาเทวีหนึ่งในสามเทวีสูงสุด ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ในประเทศอินเดียยังมีแม่น้ำสายที่สำคัญมากที่ชื่อ สรัสวดี อีกด้วย

 

         พระสรัสวดี ทรงเป็นธิดาแห่งพระทักษะและนางประสูตร แต่ในมหากาพย์มหาภารตะนั้นมีการกล่าวถึงว่า พระกฤษณะคือผู้สร้างพระสรัสวดี และคัมภีร์พระเวทขึ้นมาพร้อมกันจากจิตใจของพระองค์ พระแม่สุรัสวดีจึงถือว่าเป็นเทพแห่งพระเวททั้งปวง

 

         พระแม่สรัสวดีจึงเปรียบเสมือนครู อาจารย์ พระองค์คือเทวีแห่งสรรพความรู้ วิชาการอันล้ำลึก วิทยาการอันก้าวหน้า พระองค์คือสัญลักษณ์แห่งงานศิลปะทุกแขนง ทั้งการวาดเขียน การดนตรี อักษรศาสตร์ การแต่งตำรา การเขียนหนังสือ

พระแม่สรัสวดี เทวีแห่งปัญญา ความรู้ศิลปะวิทยาการ ผู้เลอโฉม

        พระองค์คือเทวีแห่งปรีชาญาณอันชัดเจนแจ่มแจ้ง การเล่าเรียน ศึกษาหาความรู้ การวิจัย การวิเคราะห์ การพูดจา การเจรจาต่อรอง ตลอดจนเป็นผู้ให้กำเนิดอักขระของอินเดีย คือ อักษรเทวนาครี นั่นเอง            

 

พระองค์ยังเป็นผู้ให้กำเนิด

บทสวดมนต์แรกของจักรวาล

 

      ชาวฮินดูยังนับถือพระสรัสวดีเป็น เทวีแห่งเวทมนต์ คาถา และการประกอบพิธีกรรม

 

พระสรัสวดี เปรียบเสมือนครู อาจารย์

พระองค์คือวิชาการอันล้ำลึก พระองค์คือเทวีแห่งสรรพความรู้

 

        ฉะนั้น หากมีการประกอบพิธีบูชาเทพหรือเทศกาลใดๆแล้ว ถ้าอัญเชิญพระพิฆเนศ เป็นเทพองค์แรกก็จะทำให้พิธีนั้นๆเกิดสิริมงคลขึ้น

       และการอัญเชิญพระแม่สรัสวดีร่วมด้วย ก็ย่อมบันดาลให้การสวดมนต์และการประกอบพิธีกรรมทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างศักดิ์สิทธิ์

พระแม่สรัสวดี เทวีแห่งปัญญา ความรู้ศิลปะวิทยาการ ผู้เลอโฉม

        พระสรัสวดีทรงโปรดการแสดงดนตรี การบรรเลงบทเพลง การร้องเพลงถวาย การอ่านบทกวีถวาย ฯลฯ ผู้บูชานิยมเปิดเพลง หรือบรรเลงดนตรีที่มีท่วงทำนองประณีตงดงามถวายแด่พระองค์ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีประเภทใดท่านก็โปรดทั้งสิ้น เช่น พิณ จะเข้ ขิม ไวโอลิน กีตาร์ เปียโน กลอง ฯลฯ

พระแม่ลักษมี เทวีแห่งความมั่งคั่ง

 

          พระแม่ลักษมี คือเทวีแห่งความงดงาม ความร่ำรวย และความอุดมสมบูรณ์ พระองค์มักประทานความสำเร็จในการประกอบกิจการ การเจรจาต่อรอง การทำมาค้าขาย การประกอบธุรกิจทุกสาขา ตลอดจนประทานโภคทรัพย์ เงินทอง สมบัติ แก่ผู้หมั่นบูชาพระองค์และประกอบความดีอยู่เป็นนิตย์

 

           การที่พระแม่ลักษมีทรงเกี่ยวข้องกับความร่ำรวย เพราะพระนางทรงเป็นเทวีแห่งความอุดมสมบูรณ์ เมื่อมีความอุดมสมบูรณ์ก็จะมีธัญญาหารที่เก็บเกี่ยวได้มากมาย สร้างรายได้ มีอาหาร เกษตรกรในอินเดียจึงบูชาพระแม่ลักษมีคล้ายกับคนไทยที่บูชาพระแม่โพสพ

พระแม่สรัสวดี เทวีแห่งปัญญา ความรู้ศิลปะวิทยาการ ผู้เลอโฉม

          ตามตำรามักกล่าวกันว่า

          ทรงมีพระวรกายเป็นสีทอง ทรงพัสตราภรณ์สีเหลือง แดง หรือ ชมพู ประทับนั่งหรือยืนบนดอกบัวอันเป็นสัญลักษณ์แห่งพระนาง บางครั้งก็ประทับบนหลังช้าง ทรงมี ๔ พระกรเมื่ออยู่โดยลำพัง แต่ถ้าประทับร่วมกับพระวิษณุ

แล้ว ก็ทรงมี ๒ พระกรบ้าง ๔ พระกรบ้าง รัศมีแห่งองค์พระแม่ลักษมีนั้น กล่าวกันว่าสุกปลั่งเป็นประกายอย่างสายฟ้าแลบ กลิ่นหอมจากพระวรกายนั้นประหนึ่งกลิ่นดอกบัว หอมจรุงไปไกลถึงหลายร้อยโยชน์

 

        พาหนะแห่งองค์พระแม่ลักษมีมี คือ ช้าง คนอินเดียถือว่า ช้าง เป็นสัญลักษณ์แห่งบุญญาธิการ พลังอำนาจ และความมั่งคั่ง ดังกำเนิดพระลักษมีที่มีช้างโปรยน้ำถวายนั่นเอง

 

        นอกจากช้างแล้ว ชาวอินเดียทั้งหลายก็นับถือ เบี้ยจั่น เพราะถือเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระแม่ลักษมีมาแต่โบราณ เพราะว่าพระนางทรงเป็นเทวีแห่งโภคทรัพย์ ความร่ำรวย จึงต้องเกี่ยวข้องกับเงินตรา

        พระแม่ลักษมี มีกำเนิดจากฟองน้ำ ในคราวเทวดาและอสูร กวนเกษียรสมุทร ทำน้ำอมฤต จึงได้นามว่า ชลธิชา (เกิดแต่น้ำ) หรือ กษีราพธิตนยา (ลูกสาวแห่งทะเลน้ำนม)

        เนื่องด้วยจากผุดขึ้นมานั้นนั่งมาในดอกบัวและมือถือดอกบัวด้วย จึงมีอีกนามหนึ่งว่า ปัทมา หรือ กมลา แต่ในคัมภีร์วิษณุปุราณะจะกล่าวไว้ว่า พระแม่ลักษมีเป็นธิดาของพระฤาษีภฤคุกับนางขยาติ และยังกล่าวต่อไปอีกว่าพระแม่ลักษมีเป็นมารดา พระกามเทพด้วย

 

พระแม่สรัสวดี เทวีแห่งปัญญา ความรู้ศิลปะวิทยาการ ผู้เลอโฉม

        พระแม่ลักษมี ยังถือกันว่าเป็น เทพนารีผู้อำนวยโชค มีน้ำพระทัยเมตตาปราณีอยู่เป็นนิตย์ เป็นตัวอย่างผู้หญิงที่งามตลอดทั้งรูปและกิริยามารยาท มีวาจาเปี่ยมด้วยเสน่ห์และไพเราะ เป็นผู้นำมาซึ่งความเจริญทุกประกา

 

        นอกจากนี้ยังมีผู้ศรัทธาให้เป็นเทวีแห่งโชคลาภ มีบันทึกใน Junagdh Inscription ของ Skandagupta กษัตริย์รุ่นปลายของราชวงศ์คุปตะ ว่าด้วยอำนาจแห่งลักษมีนี่เอง ที่ทรงส่งเสริมอำนาจเทพสวามีคือ พระวิษณุ จนได้ชื่อว่า เทพผู้บริหารโลก การบูชาพระลักษมี จึงมีเผยแพร่หลายทั่วไปในอินเดีย เพราะเชื่อว่าผู้ที่สามารถบูชาจนเป็นที่พอพระทัย เทวีลักษมีจะทรงประทานสิริและความมั่งคั่งให้อย่างงดงาม

 

พระแม่สรัสวดี เทวีแห่งปัญญา ความรู้ศิลปะวิทยาการ ผู้เลอโฉม

Related posts: