สัพเพเหระ ไอที เทคโนโลยี สุขภาพ เรื่องแปลก เรื่องน่ารู้ ทั่วโลก » ประเพณีกำฟ้าไทยพวน “ระบบทุนนิยม”ข่ม”ประเพณีนิยม”ไม่ได้

ประเพณีกำฟ้าไทยพวน “ระบบทุนนิยม”ข่ม”ประเพณีนิยม”ไม่ได้

12 มีนาคม 2016
969   0

ประเพณีกำฟ้าไทยพวน “ระบบทุนนิยม”ข่ม”ประเพณีนิยม”ไม่ได้

 

“ประเพณีกำฟ้าไทยพวน”
“ระบบทุนนิยม”ข่ม”ประเพณีนิยม”ไม่ได้

ทั่วโลกตกอยู่ใต้”ระบบทุนนิยม”
ระบบที่”คนรวย”กับ”คนจน”ห่างกันมากเป็นเศรษฐีกับยาจก

ในประเทศ”ด้อยพัฒนาทั้งหลาย”รวมทั้งประเทศไทย
(รายได้เฉลี่ยต่อหัว. ไม่ถึงสี่แสนบาทต่อปี)
ทุกกลืนกินไปด้วยระบบทุนนิยม

มีเพียง20ตระกูลในประเทศไทยเท่านั้น. ที่ร่ำรวยผูกขาด
คนรวยหนึ่งคน. จะมีคนจน เป็นพันหมื่นคน
ระบบทุนนิยมถึงจะอยู่ได้

 

ประเพณีกำฟ้าไทยพวน “ระบบทุนนิยม”ข่ม”ประเพณีนิยม”ไม่ได้

ระบบทุนนิยมในไทย เจ้าของทุนใช้ทั้งความสามารถ
และช่องว่างทางกฏหมาย
เปิดโอกาสให้เขา”แบ่งเงินก้อนใหญ่”ไปจากระบบของประเทศ
เหลือเพียง”เงินก้อนเล็กๆ”ให้คนจนได้แย่งกันใช้จ่าย

ในต่างประเทศ ที่ถูกทุนนิยม. ถล่มย่อยยับ
มีแต่”คนรวยกับคนจน” ชนชั้นกลาง แทบจะไม่มี

ระบบทุนนิยมทำให้ประชาชนอ่อนแอ อุตสาหกรรมทำให้สะดวก
ใช้เงินซื้อดีกว่าทำเองใช้เครื่องจักรดีกว่าแรงคน
คนจึงจนเพราะไม่คิดจะช่วยตนเอง

 

 

ประเพณีกำฟ้าไทยพวน “ระบบทุนนิยม”ข่ม”ประเพณีนิยม”ไม่ได้

นักวิชาการต่างประเทศ”ชื่นชมประเทศไทย”ว่าทำไมชาวนาทำนาไม่ได้
ยางราคาตก เกษตรกรขายผลผลิตไม่ได้ราคา”แต่ทำไมคนไทยถึงอยู่ได้”
และยังอยู่ได้อย่างมีความสุขอย่างน่าแปลกใจ

เขาวิเคราะห์ว่า “คนไทยมีดีกว่าทุกประเทศ”
ยากจนแต่ยังมีความสุข เพราะคนไทยไม่ได้ยากจนจริง
คนไทยยังมีปลาในหนองคลองบึงให้หา
ผักหญ้าก็อุดมสมบูรณ์ให้เก็บหามากินได้
และความสุขของคนไทยนั้น”ไม่ได้พึ่งเงินอย่างเดียว”

 

ประเพณีกำฟ้าไทยพวน “ระบบทุนนิยม”ข่ม”ประเพณีนิยม”ไม่ได้

 

คนไทยมีความสุขได้ด้วยเหตุผล2ประการคือ

 

1.ด้วยวัฒนธรรม ของคนไทย
ประเพณีและวัฒนธรรมคือความสามัคคี ความสุขในการอยู่ร่วมกันแบ่งปันกัน
ทำให้คนมาเจอกันพึ่งพาอาศัยกันไม่เอาเปรียบกัน ลำบากอย่างไรก็มีความสุข

2.ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนเอง ของพระเจ้าอยู่หัว
ที่พระองค์ท่านมองการณ์ไกลเห็นว่าระบบทุนนิยม
จะทำให้ประชนของท่านยากจน เพราะพึ่งตนเองไม่ได้
ท่านจึงคิด”เกษตรทฤษฎีใหม่”และ”ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
มาเป็น”อาวุธ”ให้ประชาชนของท่าน ใช้สู้กับระบบทุนนิยม
ซึ่งเห็นผลทันตาในวันนี้ที่ไม่มีน้ำทำนา ก็ทำอย่างอื่นทดแทน

 

 

ประเพณีกำฟ้าไทยพวน “ระบบทุนนิยม”ข่ม”ประเพณีนิยม”ไม่ได้

วันนี้10กุมภาพันธ์2559ขึ้น3ค่ำเดือน3ประเพณีกำฟ้าของชาวไทยพวน
ที่ปฏิบัติต่อเนื่องกันมา227ปี ยังคงคึกคักครึกครึ้นไปทั้ง21จังหวัดไทยพวน
สนุกสนานเฮฮาแม้ว่าฝนฟ้า ไม่อำนวยไม่มีน้ำทำนาเกษตรกรรม เศรษฐกิจแย่
แต่ไทยพวน. และชาวไทยทั้งประเทศ. เราก็ยังมีความสุขกันได้

เพราะเรามีดี. อย่างที่นักวิเคราะห์ต่างประเทศเขาว่าไว้
1.คนไทย”จนไม่จริง” เพราะยังมีกุ้งหอยปูปลา
ผักหญ้าในแม่น้ำหนองคลองบึงในป่า รู้จักหากินไม่อดตาย

2.คนไทยมี”ประเพณีและวัฒนธรรม”ชุมชนที่แข็งแรง
ความสามัคคีในหมู่คณะการแบ่งปันและยึดมั่นในศาสนา

3.คนไทย”มีในหลวง”
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคอยห่วงใย
ด้วย..เกษตรทฤษฎีใหม่ปรัชญาเศรฐกิจพอเพียง
และ…โครงการในพระราชดำริกว่า3,000โครงการ

น่าเสียดายที่ฝรั่งรู้.แต่รัฐบาลไทยทุกรัฐบาลไม่ส่งเสริมอย่างจริงจัง

 

ประเพณีกำฟ้าไทยพวน “ระบบทุนนิยม”ข่ม”ประเพณีนิยม”ไม่ได้

 

วันนี้เอา.ภาพวัฒนธรรม”กำฟ้าไทยพวน”อันงดงามมาให้ท่านชม
กำฟ้า……”ประเพณีแห่งความกตัญญู”
….ทำบุญข้าวใหม่ถวายพระอุทิศส่วนกุศลให้
1.แม่โพสพ(พวนเรียก แม่เฒ่าเหย่อ)
…ที่เกี่ยวลำต้น ตัดรวงข้าวท่านเอาข้าวมากิน
2.เทวดาที่ช่วยเจ้าชมพู
…กษัตริย์พวนไม่ให้ถูกประหารเมื่อวันขึ้น3ค่ำเดือน3พ.ศ.2332

แค่เห็น”ภาพผู้เฒ่าไทยพวนกรอกข้าวเหนียวใส่กระบอก”
ก็รู้ถึง”กระแสแห่งความอบอุ่น” สุขใจล้นจนอยากเข้าไปกอดท่าน

ข้าวหลามสมัยนี้ จุกใช้ใบเตยปิดปากกระบอกทำให้หอมมากขึ้น
ขอให้ไทยพวนและคนไทยทั่วประเทศมีความสุขโดยทั่วกัน
(ชมเพจกลุ่มไทยพวน21จังหวัดมีภาพการสืบสานประเพณี
“กำฟ้า”อย่างน่าตื่นใจ ทั้งงานกลางวันและกลางคืนที่ยอดเยี่ยม)

 

 

ขอบคุณบทความ จาก อาจารย์ ถนัด ยันต์ทอง

Related posts: