สัพเพเหระ ไอที เทคโนโลยี สุขภาพ เรื่องแปลก เรื่องน่ารู้ ทั่วโลก » ที่มาของคำว่า “สมรส” กับ”กล้วย..อ้อย”ความหมายที่แท้จริง

ที่มาของคำว่า “สมรส” กับ”กล้วย..อ้อย”ความหมายที่แท้จริง

18 มีนาคม 2016
915   0

ที่มาของคำว่า “สมรส”
กับ”กล้วย..อ้อย”ความหมายที่แท้จริง

“กล้วย อ้อย..ภูมิปัญญาไทย”
“สัญญลักษณ์”ของการ”แต่งงาน”
รูปแบบ..เปลี่ยนไป..ความหมาย..ไม่เคยเปลี่ยน

การ”แต่งงาน”หรือเรียกว่า “สมรส”
มาจากคำว่า”เสกสมรส”.ที่พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว.ใช้ในรั้วในวัง.

ที่มาของคำว่า “สมรส” กับ”กล้วย..อ้อย”ความหมายที่แท้จริง

แพร่หลายทั่วไปด้วยเห็นว่าเหมาะสม.
และเป็น”สิ่งที่ดีงาม”ตามความเห็นของ
พระยาอนุมานราชธน (เสถียร โกเศศ)
โดยตัดคำว่า”เสก”ออกเหลือเพียงคำว่า”สมรส”
จึงเรียกงานแต่งงานว่างานพิธี”มงคลสมรส” ตั้งแต่นั้นมา

สิ่งที่ขาดไม่ได้ในงานขบวนแห่ขันหมาก
ก็คือ”กล้วยกับอ้อย”..ไม่ได้มีความหมาย
ในเรื่องของภาษาว่า.”กล้วยคือ.ทำอะไรให้สำเร็จง่ายๆ
หรืออ้อย.หมายถึงว่า.รักกันหวานชื่นยาวนาน
ไม่จืดจางดังความหวานของน้ำอ้อย

“แท้ที่จริงโบราณ”..กำหนดว่า
จะต้องเลือก”กล้วยและ อ้อยพันธุ์ที่ดีทีสุด”ในงานแต่งงาน
เพราะต้องนำมา”ปลูก”ไว้บ้านเจ้าสาว

หลังจากเจ้าสาวแต่งงาน “ตั้งท้อง”
และพร้อมกับที่จะคลอดทายาทออกมา รวมเวลา 9เดือน
ซึ่งจะตรงและพร้อมกับการเจริญเติบโต
ของกล้วยและอ้อย…..ที่ให้ผลผลิตพร้อมกัน

 

ที่มาของคำว่า “สมรส” กับ”กล้วย..อ้อย”ความหมายที่แท้จริง

เมื่อครบกำหนดคลอดลูกมา…”ลูกน้อย”
ก็จะได้”กินกล้วยพันธุ์ดี”บด”หรือผสมข้าวสวย
ให้ลูกน้อยที่ยังไม่มี”ฟันน้ำนม”ได้กินง่ายๆ
สิ่งที่มีคุณค่า ทางอาหารอย่างมหาศาล”

ส่วน”อ้อย”นั้นก็จะได้น้ำอ้อยในเวลา9เดือน
พร้อมกันได้”ความหวานที่บริษุทธิ์”ตามธรรมชาติ
สุดยอดของโปรตีนและวิตามินบำรุงร่างกาย
โดยเฉพาะผู้เป็น”มารดา”

ลูกน้อย.ก็จะได้รับอาหารที่มากด้วยโภชนาการ
แบบโบราณ..ในระยะเวลาที่”ตั้งท้องเก้าเดือน”
เป็น”ภูมิปัญญาไทยโบราณ”.แท้ๆ..
.น่าทึ่งและน่าภาคภูมิใจในบรรพบุรุษเป็นที่สุด..
(ใช่ได้กับ.คนที่ท้องก่อนแต่ง ด้วยนะ….)

ภาพงานแต่งลูกสาว..ประธานชมรม
ไทยพวนสุพรรณบุรี..26.ต.ค.2557

“ต้นกล้วย”(ภาพด้านซ้ายอดีต..ขวาปัจุบันในงานนี้)
ไม่ได้นำมาเป็นต้นๆแล้วเพราะด้วยสภาพบ้าน.
สถานที่จัดงานและวิถีชีวิตการทำงานของคูบ่าวสาว..

แต่อย่างไรก็ตาม..เพียงประสงค์ให้ท่าน
ทราบ”เจตนาอันดีงาม”ของบรรพบุรุษ
ที่ท่านได้สร้างสรรประเพณีไทย…อันสูงส่งทางจิตใจ..
เราควรทราบความหมายจะได้ไม่เผลอไป”ดูถูก”
ของดีๆของเรา….”รากเหง้าที่แท้จริง”..

ขอขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก อาจารย์ ถนัด ยันต์ทอง  ปร์าชเมืองสุพรรณ

Related posts: