สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพ ขอหวย » ความลับ 79 ปีเสาหลักเมืองสุพรรณตัวจริงหายไปอยู่ที่ใหน

ความลับ 79 ปีเสาหลักเมืองสุพรรณตัวจริงหายไปอยู่ที่ใหน

29 มิถุนายน 2016
725   0

ความลับ ๗๙ ปี”
“เสาหลักเมือง”สุพรรณบุรี…หายสาบสูญ

“เสาหลักเมือง” ของเมืองสุพรรณบุรี….มีจริง
เจ้านครโบราณสร้างไว้ แต่”เสาหลักเมือง” นั้น..หายไปไหน?

ใครทำอะไรกับเสาหลักเมือง หรือมีการเมืองอะไร?
ทำให้ไม่สนใจ”เสาหลักเมือง” สิ่งที่สำคัญที่สุดของเมือง
อันเป็น “ต้นทาง” ประวัติศาสตร์ของเมืองสุพรรณบุรี

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ..เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์
ทรงนิพนธ์”เกี่ยวกับศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี”ไว้ใน”สาส์นสมเด็จ”
กราบทูลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๔๘๐ เป็นความว่า

“ประเพณียกเสาหลักเมือง มิใช่มีแต่เฉพาะในนครหลวง
หรือกรุงรัตนโกสินทร์ เท่านั้น ข้าพเจ้าได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่า
แม้จังหวัดซึ่งเคยเป็นหัวเมืองชั้นเอกในอดีตมา
ก็เคยมีการยก..เสาหลักเมือง
และจนบัดนี้ ก็ยังมี*****เสาหลักเมืองอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เจ้าผู้ครองนครแต่โบราณ ก็ยกศาลหลักเมืองไว้เหมือนกัน “

ความลับ 79 ปีเสาหลักเมืองสุพรรณตัวจริงหายไปอยู่ที่ใหน

 

ข้อความดังกล่าว“ระบุชัด” ว่าจังหวัดสุพรรณบุรี มีเสาหลักเมือง”
ตามที่ผมได้สันนิษฐานจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าฯรัชกาลที่๕ ที่ทรงใช้คำว่าไหว้”ศาลเทพารักษ์ หลักเมือง”

จึงหมายถึงมีทั้ง “เทพารักษ์” ที่เป็นพระวิษณุ ทั้งสององค์
และ”หลักเมือง”ที่เป็น เสาไม้” ตั้งอยู่ในศาลเทพารักษ์หลักเมืองสุพรรณ ตามที่ ระบุไว้ในพระนิพนธ์ ““และจนบัดนี้ ก็ยังมี
*”เสาหลักเมือง”อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าผู้ครองนครแต่โบราณ
ก็ยกศาลหลักเมืองไว้เหมือนกัน “

กรมพระยาดำรงฯได้เขียนถึง พระพรหมพิจิตร ผู้ออกแบบซ่อม
สร้างศาลหลักเมืองว่าคงได้รับคำสั่ง จากเจ้าพระยายมราช ให้ไป
ถ่ายรูปศาลหลักเมืองมาให้ดู (มีอยู่ในพระนิพนธ์”สาส์นสมเด็จ”)

จากปี ๒๔๘๐-๒๕๕๙ รวมระยะเวลา ๗๙ปี ที่ผ่านมา
“เสาหลักเมือง”สุพรรณ“ที่เจ้านครเมืองสุพรรณแต่โบราณสร้างไว้

ความลับ 79 ปีเสาหลักเมืองสุพรรณตัวจริงหายไปอยู่ที่ใหน

 

“เสาหลักเมือง”หมายถึง”มติของประชาชนกับพ่อเมือง”ประชามติ
ว่าจะสร้างบ้านแปลงเมืองที่นี่ จึงรวมใจสร้างศาลหลักเมือง
ไว้เป็นหลักใจ หลักชัยเป็นหนึ่งเดียว

คณะกรรมการผู้ซ่อมแซม”ศาลหลักเมือง” เมื่อปี ๒๔๘๐ทำอะไร
กับ ศาลหลักเมือง ท่านเอาเสาหลักเมืองไปไว้ที่ไหน?
ทำไมท่านต้องทำแบบนั้น ท่านมีเหตุผลอะไร?..น่าคิดยิ่งนัก

วันนี้…ผมในนามของลูกสุพรรณ “ขอเรียกร้องความถูกต้อง”
แทน “เจ้าผู้ครองนครโบราณ และบรรพชนคนสุพรรณโบราณ
ว่า คณะกรรมการผู้สร้างศาลฯเอา”เสาหลักเมือง”ไปไว้ที่ไหน?
นำกลับมาเป็นหลักของสุพรรณบุรี นครประวัติศาสตร์ชาติไทยเถิด

ในภาพคือ“เสาหลักเมือง”สุพรรณบุรี แต่เป็น”เสาที่สอง”ที่เจตนา
จะสร้างแทน เสาหลักเมืองเก่าที่ชำรุด เสาหลักเมืองที่สอง
ถูกทิ้งไว้ไร้คนเหลียวแล ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี

ที่สามารถระบุ ว่าเป็นเสาต้นที่สอง เพราะ”เสาหลักเมือง”ต้นนี้
ทำมาจากไม้มะค่า (ในบทความเดิมไม่ขยายว่าไม้มะค่า.อะไร?)
ไม้มะค่า มีสองชนิด คือ ๑.ไม้มะค่าโมง ๒.ไม้มะค่าแต้
ไม้มะค่าโมงทำก่อสร้างทั่วไป”ไม้มะค่าแต้”นั้นแข็งใช้ทำเสาได้ฯ

เจ้าหน้าที่กรมศิลปากร(เขียนแล้ว ในบทความเก่า) เคยมีสำรวจ
ไม้นี้ พบว่าเป็นไม้มะค่าแต้ จึงสรุปได้ว่า เป็นเสาหลักเมืองใหม่
อายุไม่เกิน ๖๐ ปี (๘๐ ปีตอนนี้) เพราะไม้มะค่าแต้ พบครั้งแรก
ที่จ.ราชบุรี โดยJ.E.Teijsmann ชื่อตั้งเป็นเกียรติแก่ประเทศไทย

ความลับ 79 ปีเสาหลักเมืองสุพรรณตัวจริงหายไปอยู่ที่ใหน

 

สมัยก่อน หลักเมืองทำด้วยหิน ต่อมาเป็นไม้ชัยพฤกษ์ จนมาถึง
ไม้มะค่าแต้ ทำให้สันนิษฐานอายุไม้ ได้ว่าของใหม่ ด้วยเหตุนี้

แล้ว”เสาหลักเมือง“เก่า ของสุพรรณ ไปอยู่ที่ไหน ใครเอาไป
สมควรที่ลูกหลานสุพรรณ ในทุกระดับ จะต้องให้ความสำคัญ
เรื่องใหญ่ๆแบบนี้…. รู้ถึงไหนอายถึงนั้น กันเลยเชียว..

หรือลูกหลานคนสุพรรณ ไม่รัก.ประวัติศาสตร์สุพรรณ
ตายไปจะไปมองหน้า …… บรรพบุรษของตนได้ อย่างไร ?

(ภาพ .เสาหลักเมือง เสาที่สอง ทำจากไม้ มะค่าแต้
แล้วเสาหลักเมืองเก่า โบราณอยู่ไหนหนอ???????????

 

บทความโดย อาจารย์ ถนัด ยันต์ทอง ปราชญ์พื้นบ้านเมืองสุพรรณ

Related posts: