สัพเพเหระ ไอที เทคโนโลยี สุขภาพ เรื่องแปลก เรื่องน่ารู้ ทั่วโลก » สืบสานตำนานเรือยาว ระลึกถึง เรือยาวมะนาวกลิ้งเมืองสุพรรณบุรี

สืบสานตำนานเรือยาว ระลึกถึง เรือยาวมะนาวกลิ้งเมืองสุพรรณบุรี

1 กรกฎาคม 2016
1440   0

สืบสานตำนานเรือยาว ระลึกถึง เรือยาวมะนาวกลิ้งเมืองสุพรรณบุรี

 

เรือยาว”มะนาวกลิ้ง” กำลังจะจากไป.ตลอดกาล
แต่เรือ”เหลืองประดับ”กำลังจะกลับมาลงน้ำ ปี ๒๕๕๙

“เรือมะนาวกลิ้ง” เรือนำขบวนเสด็จ ๑ ใน๗ลำ
สมัยพระมงกุฎเกล้า รัชกาลที่๖ เสด็จพระราชดำเนิน
ทางชลมารคมาเมืองสุพรรณบุรี เมื่อ ๙๓ ปีก่อน

สืบสานตำนานเรือยาว ระลึกถึง เรือยาวมะนาวกลิ้งเมืองสุพรรณบุรี

เป็น เรือรบสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ถูกขอมาสุพรรณบุรี
เพราะภารกิจ “กำจัดผัดตบชวา ลากหมาเน่า” ให้พ้นเส้นทางเสด็จ
แต่เรือยาว”มะนาวกลิ้ง”กำลังจะจากไปตลอดกาลเพราะไม้หมดยาง

ประวัติศาสตร์การแข่งขันเรือยาว”ชิงถ้วยพระราชทาน”ครั้งแรก
ของไทย เริ่มขึ้น”” ที่ ..สุพรรณบุรี.. ตามหลักฐานและเอกสาร
ที่ “บ้านหงษ์”. อำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๖ ดังปรากฏใน ราชกิจรายวัน
ค.ศ. ๑๙๒๓ หน้าที่ ๒๖๔ ว่า

 

สืบสานตำนานเรือยาว ระลึกถึง เรือยาวมะนาวกลิ้งเมืองสุพรรณบุรี

“ เสวยกลางวันแล้วทอดพระเนตร์แข่งเรือ
ซึ่งบ้านเมืองจัดมาแข่งขันฯลฯ พร้อมกับ “ขันเงินพระราชทาน”
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่
“ทีมเรือเหลืองประดับ” วัดทุ่งอุทุมพร สุพรรณบุรี
ที่ชนะเลิศการแข่งขันหน้าพระที่นั่ง(มีในภาพประกอบ)

ตามข้อมูล บอกเล่าและบันทึกไว้ในโครงการ
ประวัติเรือยาวจ้าวสายน้ำ สุพรรณฯ ว่า

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๔๖๖ มีเรือยาวร่วมแข่งขัน ๗ ลำ
๑.มณีเมฆขลา….(มีสภาพดี)วัดมณีวรรณ อ.บางปลาม้า สุพรรณ
๒. เหลืองประดับ (สภาพต้องซ่อมแซม) วัดทุ่งอุทุมพร .
๓.เข็มทอง….(มีสภาพดี) วัดกกม่วง อ.บางปลาม้า สุพรรณ
๔.หงส์ทอง….(ไม่มีมีซาก) วันบ้านหมี่ อ.บางปลาม้า สุพรรณ
๕.ธนูทอง……….(มีสภาพดี) วัดอู่ทอง อ.บางปลาม้า สุพรรณ
๖.ศรีสุวรรณ…….(ไม่มีซาก) วัดโพธิ์ศรี อ.บางปลาม้า สุพรรณ
๗.มะนาวกลิ้ง.(กำลังจะหมดสภาพ)วัดโบสถ์ อ.บางบาล อยุธยา

สืบสานตำนานเรือยาว ระลึกถึง เรือยาวมะนาวกลิ้งเมืองสุพรรณบุรี

สรุป คือ ยังมีเรือยาว ที่แข่งขันชิงขันเงินพระราชทานครั้งแรก
ของประเทศไทย ปี ๒๔๖๖เหลืออยู่ที่สุพรรณบุรี ๒๕๕๙มี ๕ ลำ

อยู่ที่ วัดโบสถ์ อ.บางบาล อยุธยา ๑ ลำ คือ ” เรือมะนาวกลิ้ง”
เรือยาวนำหน้าขบวนพระที่นั่ง ในการเสด็จทางชลมารค
และแข่งขัน”ชิงขันเงินพระราชทาน” พระมงกุฎเกล้า รัชกาลที่๖

ถ้าเป็นบ้านอื่น เมืองอื่น ที่ไม่ใช่ประเทศไทยแลนด์ แดนสยาม
รับรองได้ว่า“เรือมะนาวกลิ้ง” เรือรบสมัยพระเจ้าตากสินฯ
เรือกู้ชาติไทย ที่มาเมืองสุพรรณเพราะภารกิจเคลียเส้นทางเสด็จ
เก็บผักตบชวา ลากหมาเน่า และมาแข่งขันต่อหน้า รัชกาลที่๖
เรือประวัติศาสตร์ สยามลำนี้ ต้องไม่เป็นเศษไม้แน่นอน..

ปี ๒๕๕๙ “นายอนันต์ นาคนิยม”นายอำเภอ คนบางปลาม้า
เลือดสุพรรณแท้ๆ กำลังมีความคิดที่จะนำเรือยาว “เหลืองประดับ”
ลงสู่แม่น้ำสุพรรณ อย่างสมศักดิ์ศรี “ขอให้ทุกท่านเป็นกำลังใจ”
การพลิกฟื้น ประวัติศาสตร์เรือยาวหน้าพระที่นั่งครั้งแรกของไทย
เมือ่๙๓ ปีก่อน.ให้ท่านทำสำเร็จด้วยเพราะต้องใช้งบซ่อมสูงมาก

(ภาพ..เรือยาว”เหลืองประดับ”นายอำเภออนันต์ นาคนิยม .ถ่ายภาพ)

สืบสานตำนานเรือยาว ระลึกถึง เรือยาวมะนาวกลิ้งเมืองสุพรรณบุรี

บทความโดย อาจารย์ ถนัด ยันต์ทอง ปราชญ์เมืองสุพรรณ

Related posts: