4 กรกฎาคม 2016
498   0

หลวงพ่อวัดปากน้ำ….ของแม่
กับ”กลยุทธ ไถ่บาป ขายบุญ”

“หลวงพ่อสด”พระสุพรรณ ต้นกำเนิดวิชาธรรมกาย จำพรรษาที่วัดปากน้ำ
คนสุพรรณย้อนไป 50 ปี เรียกท่านติดปากว่า“หลวงพ่อวัดปากน้ำ”
ไม่ว่าหลวงพ่อจะทำอะไร? ที่ไหน? คนสุพรรณบุรี ที่รู้ข่าว
ก็จะพากันฝากเงินไปร่วมทำกับหลวงพ่อกันประจำ

สำหรับแม่ ก็เหมือนกับคนทั่วไปของสุพรรณ เมื่อขายข้าวเปลือกได้
ก็เก็บเงินส่วนหนึ่งไว้ทำบุญ และทำบุญกับหลวงพ่อวัดปากน้ำ
ก่อนนั้น เหล่าคนจีนเชื่อกันว่า หลวงพ่อวัดปากน้ำค้าขายกำไรดี
ชาวนาเชื่อว่า ด้วยบารมีหลวงพ่อ เพลี้ยแมลงหนูจะไม่รบกวนข้าว

หากแม่ผมอยู่ถึงปัจจุบันนี้ .เชื่อแน่ว่าเงินที่แม่ขายข้าวได้
คงไม่พอทำบุญกับวัดธรรมกาย แม่อาจจะต้องขายนา
ขายไร่ ทั้งหมดที่มีอยู่ ด้วยคำว่า”กัลยณมิตร” ชั้น m

หลวงพ่อวัดปากน้ำของแม่ กับกลยุทธ ไถ่บาป ขายบุญ

 

“แก่นแท้ ของศาสนา” คือ อยู่อย่างไม่เบียดเบียนใคร
เข้าใจปัญหา ของชีวิต(อริยสัจ 4)

**การศึกษา”พุทธศาสนาไทย”
มีจุดบอดสนิท” ที่ไม่สามารถจะอยู่ กับโลกในสมัยโลก
ที่เป็นหนึ่งเดียวกันได้ ..คนฟังเทศน์ไม่มีหากเทศน์แบบเดิมๆ

เพราะเหตุว่า การศึกษา ของพุทธศาสนา ของไทยนั้น
“ ไม่ได้แยกหลักสูตร เนื้อหากันอย่างชัดเจน
แบบชาวต่างชาติที่ศึกษา ศาสนาพุทธ ซึ่งเขาแยกได้ดังนี้

1.พุทธศาสนา ในแง่ของ “พระพุทธองค์ มีปาฏิหาริย์”

เรื่องราวต่างๆ มีในแง่ของ พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลพิเศษ
เกิดมาเดินได้ เจ็ดก้าว พระอินทร์มาดีดพิณสามสายให้ฟัง
ปราบพญามาร แสดง ปาฏิหาริย์ เปิดสามโลก เดินย่นระยะทาง
แบบที่ องคุลีมาลตามไม่ทัน เกิดธรณีสูบ พระเทวทัต

สิ่งเหล่านี้แม้เป็น”ปรัชญา” แต่คนมีปัญญาต่างกัน
ก็เลยติดอยู่แค่.. นรก สวรรค์ เทวดา นางฟ้า **
ทำบุญเพื่ออาศัยผลบุญให้เกิดผล ในโลกหน้า
(เป็นประตูขั้นแรก เพื่อเปิดปัญญาแต่เราไม่เปิดให้ชัด)

 

หลวงพ่อวัดปากน้ำของแม่ กับกลยุทธ ไถ่บาป ขายบุญ

2.พุทธศาสนา ในแง่“ของบุคคลธรรมดา”ค้นหา”สัจธรรม”

เรื่องราวต่างๆ ของเจ้าชายสิทธัตถะ คือ บุคคลธรรมดา
ที่แสวงหา สัจธรรมความพ้นทุกข์ เป็นเรื่องราวของคนธรรมดา
ที่ไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆ นอกจากตามล่าหาอาจารย์
มุ่งแสวงหาปัญญา มาแก้ทุกข์
*****เรื่องราวเต็มไป “ด้วยวิธีคิด แบบนักปราชญ์”
ปรากฏอยู่ใน สื่อละคร “เรื่องพระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลก”
”คือสื่อแบบปัญญา ไม่มีอิทธิปาฏิหาริย์ใดๆ
นอกจากการใช้ปัญญา..ศึกษาธรรมะแก่นแท้ โดยตรง

3.พุทธศาสนา ในแง่ “ของการปฏิบัติ”
“ศีล สมาธิ ปัญญา” มุ่งเน้นไปที่ฝึก “จิตใจ”
คือ การฝึกปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐานต่างๆ เพื่อให้จิตสงบ
มุ่งตรงไปเพื่อความหลุดพ้น ไม่ติดยึดกับ ทรัพย์สินนอกกาย
หากมีไว้ก็เพื่อความสะดวกของผู้อื่น หรือเหตุฝืนไม่ได้

ตัวอย่างเช่น พระป่าสายพระอาจารย์มั่น สายอีสาน
ที่มุ่งเน้นที่ความเพียรทางจิตโดยตรง

4.พุทธศาสนาแบบ “นิกาย เซน”

ที่มุ่งเน้น ไปที่ ใช้ปัญญา ฉุกใจได้คิด สำเร็จจิต ด้วยปัญญา
นิกายเซน เป็นที่นิยมมากในหมู่ของคนที่ไม่นับถือศาสนาใด
และผู้มีการศึกษาผู้คนในสังคมทุกระดับ เพราะไม่มีข้อห้ามใด

ทุกอย่างเกิดจากสติ ปัญญาเกิดจากการรู้เห็นเป็นปัญญา
นักวิทยาศาสตร์ดังๆ เช่น “อัลเบิร์ต ไอสไตน์”
หรือแม้แต่ “สตีฟ จ๊อป”ก็มีวิธีคิดเลื่อมใสในคำสอนแบบเซน นี้

ไทยไม่มีหลักสูตรการสอนใดๆ แจ่มชัด ทั้งทางศาสนา/โรงเรียน
ปัจจุบัน วัดเป็นที่พึ่งในแง่ความศักดิ์สิทธ์”ผู้คนมองข้ามสัจจธรรม”

 

หลวงพ่อวัดปากน้ำของแม่ กับกลยุทธ ไถ่บาป ขายบุญ

*กรณีของวัดพระธรรมกาย นั้นเพียงแต่อาศัยคำว่าพุทธศาสนา
มาเป็นตัวตั้ง วิธีการขายบุญ เพื่อตีตั๋ว จองที่อยู่อาศัย
“ในดาวดึงส์พลาซ่า หรือ ดุสิต รีสอร์ท “เท่านั้น
ถ้าท่านบริจาคน้อย อาจจะได้แค่พื้นที่ยืน ไม่มีพื้นที่นอน

*คล้ายคลึงกับปรากฏการณ์ทางศาสนาคริสต์
ที่ “ออกขายใบชำระบาป”
ถูกโจมตี โดย”มาร์ติน ลูเทอร์”ในปี ค.ศ.1511
ที่เห็นว่าสันตะปาปาและนักบวช….”ไม่ควรมีชีวิตที่หรูหรา”
และไม่ควรให้มีการ.”ขายใบยกโทษถ่ายบาป ที่ซื้อได้ด้วยเงิน”

ซึ่งไม่แตกต่างอะไร”จากการขายใบจองสวรรค์”ของวัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกาย กลบชื่อเสียงของมหาเถระสมาคม จนหมอง
เพราะด้วย “การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ”ในแง่ของ
สื่อเทคโนโลยีทั่วโลก ผู้ที่สนใจคำสอนศาสนาพุทธ ทั่วโลก
เข้าชมเวปไซด์และช่องพระธรรมกาย(ไม่สนใจช่องมหาเถระ)
เอาไปศึกษาและค้นคว้าทำรายงาน ท่านคิดว่า
“จะมีคำสอนใด ที่ไม่ใช่ของพระพุทธองค์ รวมอยู่ในนั้นหรือไม่”

รัฐบาลและมหาเถระ ไม่ได้เอาจริงกับ ผู้ที่ทำมาหากินกับศาสนา
เพราะคิดแบบสมัยก่อนว่า เมื่อเจ้าสำนักตายลง ทุกอย่างก็จบลง
เช่น อาจารย์ซ้วน ทำปลัดขิก ใหญ่โต เมื่อตายก็จบไม่มีผู้สืบทอด
ไม่มีทายาท วัดก็โรยราลงตามลำดับ ไม่ต้องไปปราบปรามอะไร

 

หลวงพ่อวัดปากน้ำของแม่ กับกลยุทธ ไถ่บาป ขายบุญ

วัดธรรมกาย มีการนำวิชา จากทางโลกไปบริหารจัดการวัด
เริ่มจาก พระที่บวช ต้องมีวุฒิปริญญญาตรี ผู้คนนิยมยกย่อง
แล้วจึงแผ่ขยายอาณาจักรธรรมกาย อ้างว่าทำเพื่อสังคม
และไม่มีทางโรยรา”เพราะเขาจัดการตัวตายตัวแทน”ไว้ล่วงหน้า

ภายใต้โลโก”จานบิน”เชื้อสายพิเศษมนุษย์ต่างดาว-เหนือมนุษย์
โบสถ์จานบิน คือศิลปพุทธศาสนา ยุคสมัยรัตนโกสินทร์
ท่านเห็นว่า มันงดงามเอกลักษณ์ไทยหรือไม่ละ

เรื่องนี้เป็นเรื่องยาว เขียนมาเป็นการปูพื้น”พุทธศาสนา 4 ระดับ”
ให้ได้ทราบ กันไว้ก่อน เพื่อจะได้อ่านบทความที่ 2 ตอนต่อไป

ตอนนี้ เพียงแต่ อยากจะบอกคุณแม่ว่า”รูปหลวงพ่อวัดปากน้ำ”
ของแม่ตอนนี้ ไม่มีใครรู้จักแล้วละแม่ คนเขารู้จักแต่
พระธมมชโย ..นั้นโก้จริงๆ ธมมชโย. นั้นโก้จริง ๆๆๆ

Related posts: