สัพเพเหระ ไอที เทคโนโลยี สุขภาพ เรื่องแปลก เรื่องน่ารู้ ทั่วโลก » ตำนานและความจริงของการสร้างกรุงเทพกับงูสี่ตัวในตำนานสยาม

ตำนานและความจริงของการสร้างกรุงเทพกับงูสี่ตัวในตำนานสยาม

8 กรกฎาคม 2016
924   0

ตำนานและความจริงของการสร้างกรุงเทพกับงูสี่ตัวในตำนานสยาม

มีเรื่องเล่าลือกันมาตั้งแต่ครั้งสร้างกรุงเทพมหานครว่า ในเวลาพระฤกษ์ยกเสาหลักเมืองลงหลุมนั้น มีงูตัวเล็กๆ ๔ ตัว

เลื้อยลงไปในหลุมขณะทำพิธี จนถูกเสาหลักเมืองบดทับบี้ตายในหลุมนั้นเอง และมีคำพยากรณ์ว่า “พระนครแห่งนี้จะยืนยงถาวรมีพระมหากษัตริย์ปกครองเพียง ๑๕๐ ปีเท่านั้น”

 

 

จากคำทำนายนี้เอง ทำให้มีผู้ “มโน”ว่า พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗

ทรงเกรงกลัวคำทำนายว่าจะเป็นจริง เพราะขณะนั้นกรุงเทพมหานครกำลังจะมีอายุครบ ๑๕๐ ปี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ก่อสร้าง “ตึกสี่มะเส็ง” เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ผ่อนร้ายกลายเป็นเบา

ทั้งที่ความจริงแล้วการก่อสร้างตึกดังกล่าว เกิดขึ้นเพราะสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงมีพระชันษาครบ ๔ รอบ (๔๘ ปี) ใน พ.ศ. ๒๔๗๒ และในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งอุปนายกผู้อำนวยการสภากาชาดสยาม พระองค์มีพระดำริหาทุนก่อสร้างอาคารแก่สภากาชาดสยามสักหลังหนึ่งเพื่อเป็น สาธารณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป ด้วยเหตุนี้ จึงทรงชักชวนพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงศ์ประไพ และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์ ซึ่งเป็น “สหชาติ” ประสูติในปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๒๔ เช่นกัน ร่วมกันบริจาคทรัพย์สมทบเป็นทุนก่อสร้างอาคารสำหรับเลี้ยงงูพิษ และสัตว์มีพิษอื่นๆ เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปที่เข้าเยี่ยมชมกิจการของสภากาชาดสยาม

 

 

เมื่อตึกหลังดังกล่าวก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗

(ซึ่งเสด็จพระราชสมภพในปีมะเส็งเช่นเดียวกับเจ้าพี่ทั้ง ๔ พระองค์ แต่เป็นคนละรอบ คือ ปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๓๖) จึงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามตึกหลังนั้นว่า “ตึกสี่มะเส็ง” เพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระเกียรติยศและพระเมตตาของพระบรมวงศานุวงศ์ทั้ง ๔ พระองค์ ซึ่งทรงบำเพ็ญให้กับสภากาชาดสยาม

ดังนั้น การก่อสร้างตึกสี่มะเส็ง จึงไม่เกี่ยวข้องอะไรกับคำทำนายเรื่องดวงชะตาของกรุงเทพมหานครแต่โบราณกาล เลย เป็นการจับแพะชนแกะทั้งสิ้น

ภาพ : “เจ้านายสี่มะเส็ง” ประกอบด้วย (จากซ้ายไปขวา) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศศิพงศ์ประไพ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์ และพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงฉายร่วมกันที่วัดเบญจมบพิตรฯ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒
ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ
บรรเลง : นายสอาด
ลงสี : นายโพยม

ข้อมูลจากเพจ ฉายานิทรรศน์

Related posts: