สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพ ขอหวย » รวมฮิตแหล่งขอหวยทั่วไทย ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ต.โคกปีบ

รวมฮิตแหล่งขอหวยทั่วไทย ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ต.โคกปีบ

30 กรกฎาคม 2016
479   0

ประเทศไทยนั้นมีความกว้างใหญ่ แต่ละสถานที่นั้นก็มีประวัติต่างๆ นานาแตกต่างกันออกไป

รวมฮิตแหล่งขอหวยทั่วไทย ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ต.โคกปีบ

 

ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์ อยู่ในวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ต.โคกปีบ

ภายในวัดมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่และน่าจะเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย สันนิษฐานว่าเป็นหน่อจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย มีอายุกว่า 2000 ปี ซึ่งนำเข้ามาปลูกเป็นต้นแรก ลำต้นวัดโดยรอบประมาณ 20 เมตร สูงประมาณ 30 เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 25 เมตร ตามตำนานกล่าวว่า พระเจ้าทวานัมปะยะดิษฐ์ เจ้าครองเมืองศรีมโหสถในสมัยขอมเรืองอำนาจทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา จึงได้ส่งคณะทูตเดินทางไปขอกิ่งต้นโพธิ์ที่พระพุทธเจ้าปะทับเมื่อคราวตรัสรู้ จากเจ้าผู้ครองนครปาตุลีบุตร ประเทศอินเดีย แล้วนำกิ่งโพธิ์นั้นมาปลูกที่วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของ จ.ปราจีนบุรี ซึ่งในวันวิสาขบูชาจะมีงานนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์

 

รวมฮิตแหล่งขอหวยทั่วไทย ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ต.โคกปีบ

Related posts: