สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพ ขอหวย » แหล่งขอหวยใหม่มาแรงแซงทุกที่ศาลเสด็จพ่อหนุ่ม เกษแก้วชัยฤทธิ์

แหล่งขอหวยใหม่มาแรงแซงทุกที่ศาลเสด็จพ่อหนุ่ม เกษแก้วชัยฤทธิ์

30 กรกฎาคม 2016
355   0

แหล่งขอหวยใหม่มาแรงแซงทุกที่ศาลเสด็จพ่อหนุ่ม เกษแก้วชัยฤทธิ์

 

ศาลเสด็จพ่อหนุ่ม “เกษแก้วชัยฤทธิ์”

ถ้าจะพูดถึงประวัติความเป็นมาของชาติไทย ตั้งแต่สมัยเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 เมื่อ ปี พ.ศ.2310 พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นกษัตริย์ผู้กอบกู้กรุงศรีอยุธยา กลับคืนมาจากพม่า และสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีแห่งใหม่ทำให้ชาติไทยเป็นเอกราชจนถึงปัจจุบันนี้ และที่สำคัญเจ้าพ่อหนุ่มเกศแก้วก็เป็นผู้หนึ่งที่รวบรวมชาวมอญตีฝ่าทัพพม่ามาจากเมืองเมาะตะมะ ตั้งแต่สมัยที่มอญถูกตีแตกพร้อมกรุงศรีอยุธยาหนีร่นมาจนมาสมทบกับทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสิน และร่วมทัพกับพระองค์ในการกอบกู้กรุงศรีอยุธยา

ด้วยคุณงามความดีของท่านพ่อหนุ่ม จึงได้รับพระราชทานที่ดินและอาณาเขตให้ไปตั้งชุมชนอยู่ที่เกาะเกร็ดโดยพระราชทานอำนาจให้ปกครองชาวมอญและรักษาหน้าด่านได้ทรงพระราชทานนามให้กับท่านพ่อหนุ่มใหม่ว่า “เกษแก้วชัยฤทธิ์”

ประวัติพ่อหนุ่มเกษแก้วชัยฤทธิ์ เป็นชาวมอญ เกิดที่เมืองเมาะตะมะ เป็นชายหนุ่มโสดที่มีความกล้าหาญ นำชาวมอญต่อสู้ ทำศึกกับพม่าหลายต่อหลายครั้ง จนเป็นที่นับถือของชาวมอญทั่วไป เมื่อเมาะตะมะเสียให้แก่พม่าข้าศึกแล้วท่านจึงนำผู้คนชาวมอญหลบหนีออกมา และนำทัพชาวมอญเข้าร่วมกับทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

หลังจากนำชาวมอญมาอยู่ในเมืองไทย โดยได้รับพระราชทานที่ดินจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้มาตั้งบ้านเรือนชาวมอญขึ้นที่ตำบลเกาะเกร็ดท่านก็เป็นหัวหน้าหมู่บ้านชุมชนชาวมอญ ปกครองชาวมอญทุกคนให้อยู่เย็นเป็นสุข เมื่อท่านเสียชีวิต ด้วยคุณความดีของท่านชาวมอญที่นี่จึงจัดสร้างศาลขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ชาวบ้านที่นับถือจึงขนานนามศาลแห่งนี้ตามนามพระราชทานของท่านว่า “ศาลเจ้าพ่อหนุ่มเกษแก้วชัยฤทธิ์”

 

แหล่งขอหวยใหม่มาแรงแซงทุกที่ศาลเสด็จพ่อหนุ่ม เกษแก้วชัยฤทธิ์

 

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีขึ้นปีใหม่ของชาวมอญ จะต้องจัดให้มีการฉลองให้กับท่าน ด้วยการที่แต่ละบ้านจะมีการจัดนำอาหารหวานคาวมาถวาย นอกจากนั้นก็จะมีการรำถวายเจ้าพ่อหนุ่มด้วยเป็นประจำ สำหรับคำว่าพ่อหนุ่ม หมายถึงหนุ่มโสดนั่นเอง

ด้านความศักดิ์สิทธิ์ของท่าน ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงเล่าว่า ท่านมีความศักดิ์สิทธิ์หลายๆด้าน ทั้งในด้านการงาน การเรียน ด้านความรัก การค้าการขาย ความเจ็บป่วยหรือ ได้รับความเดือนร้อนใดๆ ถ้ามากราบท่านแล้ว รับรองว่าจะได้รับความเมตตา ประทานความช่วยเหลือจากท่านทุกครั้งโดยเฉพาะด้านโชคลาภก็มักจะมีผู้คนจากทั่วไป ทั้งบนเกาะเกร็ดหรือใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นย่าน ปากเกร็ด หรือนนทบุรี จะเดินทางมากราบไหว้ขอหวยกันอย่างเนืองแน่น โดยเฉพาะวันก่อนหรือหลังหวยออก 1 วัน จะเป็นวันที่มีผู้คนเดินทางมามากเป็นพิเศษโดยผู้คนที่เข้ามาจุดธูปขอจากท่าน มีคนประสบโชคลาภจากท่านอย่างมากมายทั้งหวยบนดินละรัฐบาล เคยมีคนถูกรางวัลใหญ่ๆ กับท่านมาแล้วหลายราย

นอกจากจะมีศาลเสด็จพ่อหนุ่มเกศแก้วชัยฤทธิ์แล้ว บริเวณดังกล่าวยังมีปู่ของท่านอีกองค์หนึ่ง ที่ชาวบ้านเรียกขานนามท่านว่า “พ่อปู่ชัยสิทธิ์” ซึ่งศาลเจ้าพ่อหนุ่มเกษแก้วชัยฤทธิ์ และศาลพ่อปู่ชัยสิทธิ์นี้ มีอายุความเก่าแก่เกินกว่า 200 ปี

“ศาลเสด็จพ่อหนุ่มเกษแก้วชัยฤทธิ์”

เป็นศาลขนาดใหญ่ที่มีรั้วโดยรอบสถานที่ดั้งเดิมเป็นเตาเผาขนาดใหญ่ 2 เตา ภายในตัวศาลมีแทนประทับ พร้อมหมอนอิง

1 ใบ มีตุ๊กตาแต่งกายแบบชาวมอญถือดาบอยู่ภายใน ด้านข้างของศาลเสด็จพ่อหนุ่มเกษแก้วชัยฤทธิ์จะเป็นที่ตั้งของศาลพ่อปู่ชัยสิทธิ์ เป็นศาลไม้ขนาดใหญ่พอประมาณตั้งอยู่ ในศาลจะมีสถานที่ให้จุดธูปเทียนบูชา และมีกระบอกเซียมซีไว้สำหรับให้นักแสวงโชคได้เสี่ยงโชค

แหล่งขอหวยใหม่มาแรงแซงทุกที่ศาลเสด็จพ่อหนุ่ม เกษแก้วชัยฤทธิ์

 

ส่วนข้าวของที่ผู้คนนิยมนำมาใช้ในการบน ก็จะเป็น หัวหมู ไก่ต้ม ปลาหรือไข่ต้ม และที่ขาดไม่ได้ก็คือเหล้า เพราะท่านจะโปรดเป็นพิเศษหรือบางคนก็ จะบทเป็นละครเพราะท่านชอบละครรำ โดยเฉพาะการรำดาบครับหรือพวงมาลัยก็ควรเป็นพวงมาลัยดอกดาวเรืองทั้งพวง เพราะท่านชอบดอกดาวเรืองสีเหลือง

ศาลเสด็จพ่อหนุ่มเกศแก้วชัยฤทธิ์ จะจัดให้มีการทำบุญ โดยจะจัดในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี จะมีการจัดถวายอาหารหวานคาว ทำบุญเลี้ยงพระและ มีการถวาย เครื่องเช่นสังเวย แค่ท่านเสด็จพ่อหนุ่มเกศแก้วชัยฤทธิ์ในช่วงเช้า เครื่องเซ่นในพิธีจะประกอบไปด้วย ต้มแดง ต้มข้าว อย่างละ 1 ถ้วย มะพร้าวอ่อน 1 ผล กล้วย 1หวี ข้าวสวย 1ถ้วย ไข่ต้ม 1 ฟอง วางบนข้าวสวย และจะมีการรำถวาย มีรำดาบถวายท่านด้วย โดยในช่วงบ่ายถึงเย็นจะมีการประทับทรงอีกด้วย

การเดินทางไปยัง “ศาลเสด็จพ่อหนุ่มเกษแก้วชัยฤทธิ์” หาไม่ยาก ตั้งอยู่ที่ หมู่ 1 ใกล้ๆ กับวัดปรมัย บนเกาะเกร็ด จ.นนทบุรี

ถามมอเตอร์ไซค์รับจ้างรู้จักทุกคัน แนะว่าไม่ควรไปในวันก่อน หรือหลังหวยออก 1 วัน เพราะท่านจะไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากมีผู้คนเข้ามากราบไหว้ และแก้บนเป็นจำนวนมาก ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ท่านผู้อ่านประสบกับโชคลาภกันทุกคน

Related posts: