สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพ ขอหวย » ตะลึงสิ่งลึกลับแดนไกล ที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต

ตะลึงสิ่งลึกลับแดนไกล ที่หลายคนอาจไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต

8 สิงหาคม 2016
517   0

บาหลี

ความมีเสน่ห์ของบาหลี ไม่ใช่แค่สภาพภูมิศาสตร์ของเกาะและธรรมชาติอันสวยงามอย่างเดียวแต่ยังอยู่ที่วิถีชีวิตของชาวบ้านที่ปฏิบัติสืบทอดมายาวนาน

 

 จากอดีตสู่ปัจจุบันนับพันปี ไม่ว่าโลกภายนอกจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหน หรือนักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างไร ความเชื่อในศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีของชาวบาหลีก็ยังมั่นคงไม่เสื่อมคลาย

 

พิธีกรรม

บาหลีเป็นชุมชนวัฒนธรรมฮินดูที่เข้มแข็งที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

เพราะชาวบาหลีมีรากฐานทางวัฒนธรรมของตัวเองอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ทำให้สามารถสร้างสรรค์รูปแบบประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองจนกระฉ่อนไปทั่วโลก

 

 
  เช่น รีสอร์ต สปา หรือ สถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเฉพาะตัวของบาหลีอย่างชัดเจน

พิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา และการยึดมั่นทำบุญไหว้พระเป็นประจำสม่ำเสมอให้เห็นในความศรัทธาที่แน่วแน่ต่อเทพเจ้าฮินดูของชาวบาหลีเอง โดยชาวบ้านที่นี่เชื่อกันว่า ธรรมชาติมีพลังและจิตวิญญาณสิงสถิตอยู่ เทศกาลที่ชาวบาหลีให้ความสำคัญ มีอาทิ วันสรัสวตี (Saraswati) เป็นวันฉลองเทวีแห่งความรู้และศิลปะคนไทยคุ้นเคยในชื่อของพระสุรัสวดีนั่นเองในวันนี้ทางวัดจะนำหนังสือธรรมะใบลานและคัมภีร์พระเวทออกมาทำการสักการบูชา

 

พิธีกรรม
สำหรับชาวบาหลีแล้วเทศกาลต่างๆถือเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของคนบาหลี

ทุกวัดจะมีงานฉลองทำบุญประจำปี อย่างน้อยปีละครั้ง โดยชาวบาหลีจะแต่งตัวแบบพื้นเมือง แบบดั้งเดิมแล้วจัดเครื่องไหว้เครื่องบูชาไปวัดกัน โดยฝ่ายผู้หญิงจะเป็นคนทูนของไหว้ไว้บนศีรษะเอง

Related posts: