สัพเพเหระ ไอที เทคโนโลยี สุขภาพ เรื่องแปลก เรื่องน่ารู้ ทั่วโลก » พิธีกรรมนางกวักของชาวไทยพวน แตกต่างจากภาคกลางอย่างไรดูกัน

พิธีกรรมนางกวักของชาวไทยพวน แตกต่างจากภาคกลางอย่างไรดูกัน

28 สิงหาคม 2016
849   0

พิธีกรรมนางกวักของชาวไทยพวน แตกต่างจากภาคกลางอย่างไรดูกัน

 

นางกวักไทยพวน. กับ. นางกวักไทยภาคกลาง”แตกต่างกัน

หลงรัก. สาวพวนบ้านทราย.อ.บ้านหมี่ . จ.ลพบุรี
มีนามว่า”นางกวัก”

ตอบคำถามทำไม? ต้องใช้เสื้อผ้าของแม่หม้าย
เพราะถือว่าเป็นผู้หญิงที่มีสื่อวิญญาน(สามี)
และให้ความสำคัญกับแม่หม้ายในสังคมโบราณ

นางกวักไทยพวน. กับนางกวักไทยภาคกลาง. นั้นแตกต่างกัน
นางกวักไทยพวน ไม่ใช่นางกวักไทยภาคกลางที่นั่งกวักมือตามร้านค้า
นางกวักไทยพวน. นั้นคนละแบบกับนางกวักคนไทยภาคกลาง

*นางกวักภาคกลาง. เป็นผู้หญิงนั่งกวักมือ. ประเภทเครื่องรางทางไสยศาสตร์
ที่เห็นอยู่ตามร้านค้า อาหารบ้านเรือนเป็นวัตุมงคลนางกวักแบบนั้น
เป็นธิดาของ”ปู่เจ้าเขาเขียว” เทพเทพารักษ์ผู้ดูแลภาคกลางของไทย

*นางกวัก ไทยพวน เป็นวิญญาณบรรพบุรุษคือ ผีดีต่อมาเรียกเทวดา
ท่านจะมาเข้า”กวัก”เพราะลูกหลานเชิญท่านมาถาม เรื่องราวทั้งคนตายคนอยู่
ผ่าน”กวัก”เครื่องมือทอผ้าชนิดหนึ่งของไทยพวนจึงเรียกว่าแม่นางกวัก
ไทยพวนบางแห่งไม่มีกวัก(หักชำรุด)ก็ใช้สุ่มเครื่องมือหาปลาแทน

พิธีกรรมนางกวักของชาวไทยพวน แตกต่างจากภาคกลางอย่างไรดูกัน

 

ที่เรียกว่า”นางกวัก” เพราะ “เพราะใช้”กวัก”*เครื่องมือทอผ้าชนิดหนึ่งมาทำเป็นหุ่น
แต่งตัวให้แล้ว แบบหุ่นไล่กา แต่เรียกชื่อว่า”นางกวัก”ตามเครื่องมือชื่อกวัก

นางกวัก คือการละเล่นเสี่ยงทายแบบหนึ่งของไทยพวน คล้ายๆกับหมอดูประเภทหนึ่ง
เน้นความสนุกสนานเพราะจะมีเล่นกันในวันสงกรานต์ เป็นหลักตามด้วยงานบุญต่างๆ
เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ชีวิต ให้ขยัน ทำมาหากิน คำถามง่ายสนุกสนานเช่นเรื่องคู่ครอง

นางกวักไทยพวนแบ่งออกได้เป็นสองประเภท คือ
*****๑.ประเภทนาง”กวักโบราณ”
ไม่รู้หนังสือ ใส่เสื้อชุดชาวนา
ตอบคำถามด้วยการสักไม้คาน ลงที่พื้นตามคำเสี่ยงทาย เช่น”ผู้หญิงถามว่า
ชายผู้คบกันตอนนี้จะได้แต่งงานกันไหม ถ้าได้แต่ง ให้สัก๓ทีถ้าไม่ได้ให้สัก๒ทีเป็นต้น

*****๒.ประเภท”นางกวักร่วมสมัย”
ตอบด้วยการเขียนหนังสือใส่เสื้อผ้าร่วมสมัย
ตอบคำถามสั้นไม้ด้วยการใช้ปลายไม้คาน เขียนลงในพื้นทรายในกระด้ง
ว่าคนนี้ใช่เนื้อคู่หรือไม่ ใช่หรือไม่ใช่

การเล่นนางกวัก เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของคนไทยพวนโบราณ
แสดงถึง”ความรักและผูกพันต่อบรรพชน”ผ่านทางสื่อวิญญาณ.
นำมาเล่นกัน เพื่อความสนุกสนานเป็นเรื่องหลัก และรองลงมาคือ
เพื่อ ติดต่อถึงวิญญาณญาติพี่น้องตายไปแล้ว ต้องการอะไรบ้าง
เพื่อทางญาติพี่น้องยังมีชีวิตอยู่ จะได้อุทิศส่วนกุศลไปให้
**** เป็นการละเล่นที่ปลูกฝังความกตัญญูของชาวไทยพวนไปในตัว

พิธีกรรมนางกวักของชาวไทยพวน แตกต่างจากภาคกลางอย่างไรดูกัน

 

เรื่องที่ถามคือเรื่อง คู่ครอง เพราะหนุ่มสาวเล่นในวันสงกรานต์

ตามด้วยโชคลาภ วาสนา เนื้อคู่ โดยเฉพาะคนหนุ่มสาว
จะถามถึงเลขเด็ด ( ถ้าเล่นกัน ในวันใกล้หวยออก )การเล่นนางกวัก
ลักษณะคล้ายกับการดูหมอซึ่งจะทำให้ผู้ถาม เกิดความกระจ่าง
และเกิดความสบายใจในสิ่งที่เป็นกังวลใจ เป็นอุบายโบราณ

ภาพทเป็นนางกวักไทยพวนบ้านทรายทถูกนำไปใัทำรายงานมากที่สุด
อ.สมคิด จูมทอง. ปูชนียบุคคลของไทยพวน. เล่าว่ามีการถามคนทรงแม่นางกวักว่าอายุเท่าใดนางกวักตอบว่า เข้ามาอยู่ในไทยตั้งแต่ พ.ศ.๒๓๐๖ สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย
ซึ่งในประวัติศาสตร์การอพยพไทยพวนมาหาแหล่งทำกินใหม่ คือพวนบ้านหินปักใหญ่
อพยพมาเมือพ.ศ.๒๓๐๖ตรงดันอย่างบังเอิญนางกวักจึงมีอายุ๒๕๓ปี

อุปกรณ์การเล่นประกอบด้วย
๑.กวัก คือที่ตั้งกงปั่นด้าย
๒.ไม้คาน เสื้อสำหรับใส่กวัก
๓.กะลามะพร้าวตาเดียว
๔ฺหมาก พลู บุหรี่ หอยขม แป้ง กระจก หวี ผ้าสไบ
๕.กระด้ง หรือถาดสำหรับใส่ทรายหรือขี้เถ้า
๖.ขันธ์ 5 ใช้ผูกติดกับหัวกวัก ไม้คานทำเป็นแขน

พิธีกรรมนางกวักของชาวไทยพวน แตกต่างจากภาคกลางอย่างไรดูกัน

 

นำแป้ง กระจก หวี หมากพลู บุหรี่ นำมาใส่ถาดเพื่อเป็นเครื่องเชิญวิญาณ

การเล่น คนเชิญส่วนใหญ่ จะเป็นผู้อาวุโสที่สามารถสื่อหรือเชิญวิญญาณให้มาสิงที่”กวัก”
คนร้องเชิญ ซึ่งเรียกว่า “ผู้เซิ้ง” จะร้องเพลงเซิ้งพร้อมทั้งปรบมือให้เข้าจังหวะ เช่น
“ นางกวักเอย นางกวักทักแท่ เห่เจ้าแหญ่ อีแม่แญญอง หาคนญาคนญอง
เห้อสูงเพียงช้าง เจ้าอย่าอ้างต่างหู เดือนหงาย สานลิงสานลาย
เดือนหงายเดือนแจ้ง เจ้าอย่างแอ้ง อีแท่นางกวัก กวักเจ้ากวัก
นางกวักทักแท่ “ ร้องวนไปมาจนนางกวักเข้าดูจากการแกว่งไม้คาน

บางแห่ง เสื้อผ้า ต้องเป็นของแม่หม้ายถึงจะขลัง ดีว่าอย่างนั้น ความหมาย
ในว่าทำไมว่าต้องเป็นของแม่หม้าย ***คือเป็นเรื่องของจิตวิญญาณ ของคนที่ตายแล้ว
จะทำให้เข้าง่าย. เป็นการให้ความสำคัญกับแม่หม้าย เป็นวิธีการในสังคมโบราณ

สมัยก่อนแม่นางกวักใส่เสื้อผ้าชาวนา หรือเสื้อม่อฮ่อม แม่นางกวักบ้านทราย.
อ.บ้านหมี่ ลพบุรี. ทันสมัยใส่ชุด แซค สวยงาม กว่า”นางกวักไทยพวน”ทั่วไทย
พ่อแม่นางกวัก เข้าร่างแล้วถามได้ทุกเรื่อง. (ยกเว้นเรื่องหวย เฉพาะบ้านทรายห้ามถาม)

ปัจจุบัน .อ.สมคิด. จูมทอง. ป้าขาว.เพิ้นว่าหมดคนเชิญคนนี้แล้ว
นางกวัก เพิ้นจิบ่มาเฮ้า. จิเอ็ดท่าเลอกันบ่สูญบ้อ. ท่านอาจารย์สมคิดที่เคารพรักยิ่ง

 

พิธีกรรมนางกวักของชาวไทยพวน แตกต่างจากภาคกลางอย่างไรดูกัน

Related posts: