พระเครื่อง เครื่องราง เกจิดัง » องค์กุมารเทพ กุมารทอง เครื่องรางสุดขลังที่นิยมบูชากันเสมอมา

องค์กุมารเทพ กุมารทอง เครื่องรางสุดขลังที่นิยมบูชากันเสมอมา

9 กันยายน 2016
462   0

 

 

ความพยศขัดขืนของกุมารทองที่มีต่อเจ้าของหรือผู้เลี้ยง

ท่านผู้รู้กล่าวไว้ให้เป็นที่สังเกตมีอยู่ 2 กรณีด้วยกันคือเกิดจากผู้เลี้ยงประการหนึ่งและเกิดจากกุมารอีกประการหนึ่ง  กรณีแรก เกิดแต่ผู้เลี้ยงคือเมื่อรักที่จะเลี้ยงดูกุมารทองเพื่อไว้ใช้สอยประโยชน์แห่งตนแล้วต่อมาได้ละเลยไม่ปฏิบัติดูแลเช่นสรวงเหมือนอย่างเคยคือไม่เลี้ยงดูอย่างดีให้ตลอดให้กุมารอยู่อย่างอดๆอยากๆไม่ดูแลเอาใจใส่

 

องค์กุมารเทพ กุมารทอง เครื่องรางสุดขลังที่นิยมบูชากันเสมอมา

 

หรือได้สัญญากับกุมารว่าเมื่อทำงานนั้นให้สำเร็จจะให้รางวัลอย่างนั้นอย่างนี้ให้

แต่พอสำแดงฤทธิ์ช่วยเหลือจนงานสำเร็จแล้วกลับเมินเฉยหลงลืมหรือจะด้วยเหตุอื่นประการใดก็ตามแต่เมื่อกุมารแสดงเหตุบอกเตือนหลายครั้งแล้วยังระลึกไม่ได้กุมารทองก็อาจบันดาลโทสะให้โทษแก่เจ้าของได้เช่นกันอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเหตุมาจากผู้เลี้ยงคืออาจเกิดจากการเลี้ยงดูดีเกินไปเอาอกเอาใจมากเกินไปอย่างเช่นจัดข้าวปลาอาหารมาเซ่นไหว้จนเคยตัวสร้างนิสัยให้กุมารขี้เกียจหรือให้รางวัลอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควรถึงคราวที่เขาคิดอยากจะได้สิ่งใดตามวิสัยเด็กแต่ไม่ได้ดั่งใจขึ้นมาก็อาจจะพยศได้เช่นกัน

 

องค์กุมารเทพ กุมารทอง เครื่องรางสุดขลังที่นิยมบูชากันเสมอมา

 

ส่วนในกรณีที่เกิดจากตัวกุมารทอง นั้น มักมีเหตุมาจากผู้เลี้ยงเอาอกเอาใจจนมากเกินไป

จนกุมารทองหลงระเริง ไปด้วยความลืมตัว กระทั่งไม่เชื่อฟังเจ้าของนอกจากนี้การเลี้ยงดูกุมารทองซึ่งท่านว่าไม่ต่างจากการเลี้ยงคนที่ยังมีกิเลสมีอารมณ์รักอารมณ์ชังอยู่อย่างคนหนึ่ง จึงควรที่จะเลี้ยงดูให้ดีตามฐานะอันพอประมาณไม่เอาอกเอาใจให้มากเกินไปแต่ก็ไม่ควรละเลยจนกุมารทองถึงกับขั้นอดอยากปากแห้งจนเกินไป

 

องค์กุมารเทพ กุมารทอง เครื่องรางสุดขลังที่นิยมบูชากันเสมอมา

 

ครูบาอาจารย์ท่านผู้รู้บางท่านจึงได้ให้สติกับผู้เลี้ยงกุมารทองไว้ว่า

นอกจากจะมีกุมารทองเป็นของดีเฉพาะตัวแล้วเห็นควรที่จะมีของดีอย่างอื่นไว้อีกด้วยคือเผื่อไว้ป้องกันผลร้ายที่อาจเกิดจากความพยศของกุมารทองด้วย

 

องค์กุมารเทพ กุมารทอง เครื่องรางสุดขลังที่นิยมบูชากันเสมอมา

 

 

Related posts: