ข่าวประจำวัน ข่าวด่วน ข่าวฮอต » แต่งตั้งนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นประธานองคมนตรีชั่วคราว

แต่งตั้งนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นประธานองคมนตรีชั่วคราว

20 ตุลาคม 2016
288   0

 

คณะองคมนตรีเลือก นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ทำหน้าที่เป็นประธานองคมนตรีชั่วคราว หลัง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ต้องทำหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

เมื่อวัน (19 ตุลาคม 2559) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี จะทำหน้าที่เป็นประธานองคมนตรี (ชั่วคราว) ก่อนหลังจากที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ต้องทำหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ซึ่งเป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 24 และมาตรา 25 ของรัฐธรรมนูญปี 2550 มีผลบังคับใช้อยู่ในปัจจุบันนี้

สำหรับมาตรา 24 ระบุว่า ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศอัญเชิญองค์พระรัชทายาทหรือองค์ผู้สืบราชสันตติวงศ์ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์นั้น ต้องให้ทางประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราวไปก่อน และในระหว่างที่ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ และห้ามประธานองคมนตรีจะปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นประธานองคมนตรีมิได้

สำหรับมาตรา 25 ระบุว่า ในกรณีที่ประธานองคมนตรีจะต้องปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว ให้คณะองคมนตรีที่เหลืออยู่เลือกองคมนตรีคนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่ประธานองคมนตรีแทน

ทางคณะองคมนตรีได้เลือกนายธานินทร์ ให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานองคมนตรีชั่วคราว และเมื่อ พล.อ.เปรม ได้พ้นจากตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้วก็จะกลับมาคืนตำแหน่งประธานองคมนตรีเหมือนเดิม โดยไม่ต้องมีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอีก

 

แต่งตั้งนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นประธานองคมนตรีชั่วคราว

 

 

สำหรับคณะองคมนตรีประกอบด้วยองคมนตรีทั้งหมด 16 คน แต่เมื่อ พล.อ.เปรม ไปเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์จึงทำให้เหลือคณะองคมนตรีเพียง 15 คน

ประวัติ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร

นายธานินทร์ เกิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2470 และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นองคมนตรี เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2520 และเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่ 14 ของไทย ดำรงตำแหน่งระหว่างวันที่ 8ตุลาคม 2519 – 20 ตุลาคม 2520 ปัจจุบันยังเป็น กรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดล และรองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และยังเป็นที่ปรึกษาพิเศษขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

 

แต่งตั้งนายธานินทร์ กรัยวิเชียร เป็นประธานองคมนตรีชั่วคราว

 

 

 

Related posts: