ฮวงจุ้ย » เคล็ดลับไหว้พระราหูโยกย้ายดวงดาว เปลี่ยนเคราะห์ร้ายให้เป็นดี

เคล็ดลับไหว้พระราหูโยกย้ายดวงดาว เปลี่ยนเคราะห์ร้ายให้เป็นดี

28 กรกฎาคม 2017
2611   0

 

เคล็ดลับไหว้พระราหูโยกย้ายดวงดาว เปลี่ยนเคราะห์ร้ายให้เป็นดี

 

วันที่ 4 สิงหาคม 2560 เคล็ดลับไหว้พระราหู โยกย้ายดวงดาวเปลี่ยนเคราะห์ร้ายให้กลายเป็นดี ฤกษ์เวลาเริ่มพิธี 21:21

ฉบับซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร

1.เตรียมรูปหรือองค์พระราหู พร้อมกระถางธูป จัดวางไว้บนโต๊ะโดยหันหน้าไป
ทางทิศเหนือ 
2.ธูปดำหอมอย่างดี 108 ดอก 
3.เทียนดำ 8 ด้าม เขียนชื่อ นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด จากท้ายเทียนขึ้นไปสู่หัวเทียน ทั้ง 8 ด้าม หากเคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วให้เขียนชื่อเดิม ห้ามใช้ชื่อใหม่ 
4.กาแฟดำ 8 แก้ว ขั้นตอนการไหว้ ให้จัดโต๊ะดังที่กล่าวไว้ข้างต้น หันไปตามทิศเหนือ
โดยวางรูปหรือองค์ลอยขององค์พระราหู วางกระถางธูปไว้ด้านหน้าท่าน พร้อมกับกาแฟดำ 8 แก้ว แล้วจุดธูป 108 ดอก พร้อมกับตั้ง นะโม 3 จบ แล้วกล่าวว่า 
สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ กินนุ สันตะระมาโน วะราหุ จันทัง ปะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐะสีติ สัตตะธา เม ผะเล มุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน
เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

 

เคล็ดลับไหว้พระราหูโยกย้ายดวงดาว เปลี่ยนเคราะห์ร้ายให้เป็นดี

บัดนี้ข้าพเจ้าชื่อ (นาย,นาง,นางสาว) ________________ ขอกราบสักการะ ขอให้องค์พระราหู จงทรงโปรดช่วยคุ้มครอง

ข้าพเจ้า ________________ และครอบครัวให้พ้นจาก สรรพทุกข์ สรรพโศก สรรพโรค สรรพภัย สรรพเคราะห์ เสนียดจัญไร จงพ้นไปจากตัวของข้าพเจ้า ด้วยเทอญ หากข้าพเจ้า จักต้องเจอภัยร้าย เจอการสูญเสีย เจอการพรัดพราก เจอการเจ็บป่วย ก็ขอให้โยกย้าย ดวงดาว ข้าพเจ้า ให้รอดพ้นจากปัญหาทั้งปวง ด้วยเทอญ สาธุ สาธุ สาธุ
แล้วปักธูปทั้ง 108 ดอก ลงกระถาง รอธูปและเทียนดับหมด ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธี

5.ในคืนวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ให้ถือเคล็ด เปลี่ยนจุดที่นอน หากเดิมเคยนอนฝั่งซ้ายให้ ย้ายไปนอนฝั่งขวา เป็นการเปลี่ยนจุดที่นอนใหม่ ทำเฉพาะในคืนนั้นคืนเดียว ถือว่า ดีนักแล

 

ที่มา:ซินแสเป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร

 

 

Related posts: