สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพ ขอหวย » ความเชื่อของชาวพุทธเกี่ยวกับพญานาค ผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองบาดาล!

ความเชื่อของชาวพุทธเกี่ยวกับพญานาค ผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองบาดาล!

14 กันยายน 2017
443   0

 

ความเชื่อของชาวพุทธเกี่ยวกับพญานาค ผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองบาดาล!

เปิดที่มาความเชื่อในเรื่องพญานาค

ความเชื่อของชาวพุทธในเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคนั้น ชาวพุทธต่างเชื่อกันมานานแล้วว่า พญานาคนั้นมีตัวตนอยู่จริงๆ และมีที่อยู่ภพภูมิอยู่ลึกลงไปในเมืองบาดาล ที่ลึกลงไปจากพื้นดินถึง 1 โยชน์ หรือ 16 กิโมเมตร

เมืองบาดาลที่ว่านั้น ก็เหมือนเมืองอื่นๆ ประกอบไปด้วย ราชวัง และสิ่งวิจิตรตระการตาสารพัดสารพัน เรื่องราวที่เกี่ยวกับเมืองบาดาลนี้ ไม่ได้เป็นเรื่องที่กล่าวอ้างขึ้นมาลอยๆ เพราะมีเค้าและเรื่องอยู่ในบทไตรภูมิพระร่วง ซึ่งในไตรภูมิ พระร่วงก็มีอันพูดถึงเรื่องราวของพญานาคว่าเป็นเทพที่คอยปกปักรักษา สถานที่ศักดิ์ในพุทธศาสนา อันเป็นความเชื่อโบราญที่อิงศาสนาเข้ากับความเชื่อนับถือส่วนบุคคล

ความเชื่อของชาวพุทธเกี่ยวกับพญานาค ผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองบาดาล!

ว่ากันว่า พญานาคมีฤทธิ์ และพิษมาก เวลาเลื้อยไปที่ใด ก็ต้องย่อมอ้าปากไปด้วยเสมอ เพราะความที่มีพิษเยอะหรืออย่างไร

ทำให้ละอองพิษปลิวออกจากร่างกาย พญานาคมีอิทธิฤทธิ์ แปลงเป็นอะไรก็ได้ตามใจนึกคิดปรารถนา แต่ก็ต้องกลับคืนสู่สภาพเดิมเป็นพญานาคงูใหญ่ ด้วยเงื่อนไข 5 ข้อ คือ

  1. เมื่อลอกคราบ
  2. เมื่อเสพกามผสมพันธุ์
  3. เมื่อนอนหลับ
  4. เมื่อแรกเกิด
  5. เมื่อตาย

ซึ่งพญานาคนั้น หากตายโดยธรรมชาติหรือเมื่อถึงอายุขัย ก็จะกลับคืนร่างเดิม โดยขดตัวเอง เป็นบัลลังค์ หรือนอนราบเหยียดยาว

ความเชื่อของชาวพุทธเกี่ยวกับพญานาค ผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองบาดาล!

พญานาคมีอยู่ด้วยกัน 4 ตระกูลใหญ่ ซึ่งแต่ละตระกูลนั้น แยกตามความเชื่อได้ดังนี้

  1. ตระกูล วิรูปักษ์ กำเนิดจาก โอปปาติกะ

เป็นพญานาคที่มีลำตัว สีรุจน์อุไรวรรณจันทราภา มีเกล็ดทองคำบุศรินทร์ บางตำนานว่าสีทองมหิธาสุวรรณชาติ เป็นชั้นปกครองเป็นหนึ่งในสองพญานาคที่ฆ่าฟันกันเอง เพื่อชิงความเป็นใหญ่แห่งหนองแส และต่อมาก็กลายเป็นตำนานลุ่มแม่น้ำโขง

  1. ตระกูลเอราปถ กำเนิดจากฟองไข่

ว่ากันว่าตระกูลนี้ มีลำตัวมะเมื่อมเขียวมรกตจงกลนี เกล็ดมรกตนภัสวรรอดเพชร บ้างก็ว่าลักษณะออกไปทางงูใหญ่ อยู่ในถ้ำวิธูปนะ ลึกถึงห้าสิบโยชน์ เป็นพญานาคตระกูลที่พบได้มากที่สุด และขึ้นมาบนพิภพมนุษย์บ่อยครั้ง

  1. ตระกูลฉัพพยาปุตตะ กำเนิดจากครรภ์

เป็นพญานาคกายสีเสื่อมสีเสื่อมรุ้งมรุลี พญาสุรอุทก เป็นบุตรของพญาขุนขอมราชบุตรแห่งเมืองอินทปัด มีแม่เป็นพญานาคเทวี ธิดาพญานาคราช ได้อพยพพลเมืองมาสร้างเมืองใหม่ที่หนองหารหลวง เป็นพญานาคที่มีฤทธิ์มาก และมีตำนานที่กล่าวขานถึงมากมายหลายเรื่อง

  1. ตระกูลกัณหาโคตรมะ กำเนิดจากสิ่งหมักหมม
 

เป็นพญานาค ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด กายเป็นนิลกาฬมหิธร เกล็ดนิลปาศรอมรสุภรัตน์ เป็นพญานาคที่นอนหลับอย่างยาวนานมาจนถึงปัจจุบัน ไม่ค่อยมีใครได้เห็นตัว ตามตำราโบราณว่า เคยตื่นขึ้นมาครั้งหนึ่ง มาดูถาดทองคำที่พระโพธิสัตว์ทรงอธิษฐานก่อนจะบรรลุธรรมสำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ที่กล่าวมานั้น เป็นส่วนหนึ่งในตำนานพญานาคว่ามีจริงในวงศ์วานว่านเครือที่มากกว่านี้ แต่พญานาค 4 ตระกูลใหญ่นี้ นับว่าเป็นพญานาคที่มีฤทธิ์มากที่สุด และมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไป

ความเชื่อของชาวพุทธเกี่ยวกับพญานาค ผู้ยิ่งใหญ่ในเมืองบาดาล!

ยังมีเรื่องราวที่จะมาแบ่งปันติดตามความเชื่อเรื่องพญานาคในตำนานทางพระพุทธศาสนาเร็วๆ นี้นะค่ะ

 

เว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด www.fifathai55.com

 

Related posts: