สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพ ขอหวย » เรื่องราวความเชื่อพญานาคราชเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา อย่างไร

เรื่องราวความเชื่อพญานาคราชเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา อย่างไร

22 กันยายน 2017
404   0

 

เรื่องราวความเชื่อพญานาคราชเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา อย่างไร

ความเชื่อของชาวพุทธเกี่ยวกับพญานาค (ภาคต่อ)

มาต่อกันในความเชื่อในตำนานทางพระพุทธศาสนา ได้กล่าวว่า เมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้สำเร็จพระสัมโพธิญาณสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว ทรงเสร็จประทับบัลลังก์ ณ มหาโพธิอยู่ 7 วัน แต่ยังไม่ครบ 7 วันก็เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง และมีลมพัดตลอด พญามุจลินทร์พญานาค

จึงออกมาจากเมืองบาดาลนาคพิภพ แล้วเข้าไปขดเป็นบัลลังก์ 7 รอบ แล้วแผ่พังพานเป็น 7 เศียร บังฝนและลมหนาวให้พระพุทธองค์ ตำนานแห่งความเชื่อในพุทธประวัติ เรื่องราวของพญานาคมุจลินทร์นี้ กลายเป็นความเชื่อในเรื่องราวของพุทธประวัติ กลายเป็นหนึ่งในบรรดาพระประจำวัน คือ ปางนาคปรก พระประจำวันเสาร์นั่นเอง

เรื่องราวความเชื่อพญานาคราชเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา อย่างไร

ถัดมาเป็นเรื่องราว คราวที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่กรุงราชคฤห์ ปรากฏว่าที่เมืองเวสาลี เกิดทุพภิกขภัย ฟ้าฝนแล้ง และเรื่องราวก็รุนแรงขึ้นทุกที่

หากปล่อยไว้เมืองก็จะถึงกาลพินาศ ฝ่ายผู้ปกครองเมืองเวสาลี เกิดทุพภิกขภัย รู้ว่าพระพุทธองค์ ทรงอยู่ที่กรุงราชคฤห์จึงทูลมาเมืองเพื่อขอความช่วยเหลือ โดยให้ผู้ถือสารนำสารจากเมืองเวสาลีไปราชคฤห์ ครั้งแรก พระเจ้าพิมพิสารไม่ยอมช่วย โดยไม่ได้บอกพระพุทธองค์เพราะทรงต้องการให้พระพุทธองค์ ประทับอยู่ที่ราชคฤห์ต่อไป แต่เมืองเวสาลีไม่ยอม หาทางส่งสารถึงพระพุทธองค์โดยตรง พอทรงทราบความ พระพุทธองค์ก็เสด็จไปยังเมืองเวสาลี แต่พระเจ้าพิมพิสารมาทูลบอกว่า ระยะทางกันดารมาก อย่างไรก็ตามรอสักหนึ่งเดือน

เพราะจะรีบสร้างทางให้ ทางเวสาลีก็ตกลง ร่วมสร้างทางให้เสด็จมาด้วย เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย พระพุทธองค์และพระสงฆ์ 500 รูป ก็เสด็จไปยังเมืองเวสาลี แต่ก็ทรงพบอุปสรรค คือ แม่น้ำนัมทาอันกว้างใหญ่ สุดที่จะลำเอียง พระสาวกข้ามไปไม่ได้ ด้วยอานิสงส์ของพระพุทธองค์ จึงดลบันดาลถึงนาคพิภพ จนทำให้นัมทาพญานาคที่ครองเมืองบาดาลร้อนรุ่มจนทนไม่ได้ต้องขึ้นมา และพบเหตุจึงเนรมิตกายถวายเป็นเรือสำเภาลำใหญ่ สามารถบรรทุกพระองค์ และพระสาวก 500 รูป ข้ามแม่น้ำนัมทามาได้โดยปลอดภัย

เรื่องราวความเชื่อพญานาคราชเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา อย่างไร

พระพุทธองค์จึงทรงเสด็จถึงเมืองเวสาลี และสอนมนต์ให้พระอานนท์ได้นำพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์ประพนมไปทั่วเมือง ทำให้ฝนฟ้าตกลงมา และชำระล้างภูตผีปีศาจให้ออกจากเมืองและเมืองเวสาลีก็กลับคืนสู่ความสงบสุขร่มเย็นอีกครั้งหนึ่ง

ส่วนเรื่องสำคัญที่เกี่ยวกับพญานาคและพระพุทธศาสนานั้น เห็นจะไม่พ้นเรื่อง พญานันโทปนันทะ พญานาคอันธพาลที่ภายหลังถูกพระโมคคัลลานะปราบจนเลิกนิสัยอันธพาล และหันมายอมรับนับถือพระพุทธศาสนามาโดยตลอด ในตำนานได้กล่าวถึงเรื่องราวที่พระพุทธองค์ทรงโปรดให้พระโมคคัลลานะ เนรมิตกายเป็นพญานาคราชไปปราบ พญานันโทปนันทะ พญานันโทปนันทะ สำคัญตัวตนผิด คิดว่าตนยิ่งใหญ่ค้ำฟ้า และเข้ามาหาพระพุทธองค์ที่ทรงเสด็จผ่าน

พญานันโทปนันทะ ขณะที่อยู่ที่สระอโนดาต พญานันโทปนันทะโกรธมากที่พระพุทธองค์เสด็จข้ามหัว หาว่าพระองค์ไม่มีความยำเกรง หมิ่นเกียรติแห่งพญานาคราช จึงสำแดงกายเป็นมหาพญานาคราชที่มีลำตัวยาวใหญ่ ถึงขนาดใช้ร่างโอบรอบเขาพระสุเมรุไว้ได้ทั้ง 12 โยชน์ และชูคอแผ่พังพานปิดเมืองดาวดึงส์ไว้ทั้งหมด เพื่อกันพระพุทธองค์ไม่ให้ไปถึงได้ พระโมคคัลลานะ อาสาว่าจะขอไปสั่งสอนพญานันโทปนันทะ พระพุทธองค์ทรงประทานอนุญาต โดยพระโมคคัลลานะตรัสว่า “ พญานันโทปนันทะผู้นี้ สำคัญตนผิดว่ามีฤทธิ์มาก และหลงมัวเมาอยู่แต่อำนาจของตัวเอง เที่ยวอาละวาดและข่มเหงไปทั่ว ต้องกำราบให้เข็ดหลาบปราบพยศลงเสีย”

เรื่องราวความเชื่อพญานาคราชเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา อย่างไร

พระโมคคัลลานะ จึงทรงเนรมิตกายเป็นพญานาค และขยายร่างให้ใหญ่กว่าพญานันโทปนันทะสองเท่า และโอบร่างของพญานาคราชอันธพาลจนมิด พอถูกรัด พญานันโทปนันทะ

จึงพ่นควันพิษออกคลุมจักรวาล พระโมลคัลลานะ เลยทรงเนรมิตควันพิษคลุมร่างพญานันโทปนันทะไว้หนักหนากว่าที่พญานันโทฯ พ่นไว้ 2 เท่า พญานันโทฯ ก็หาจะลดทิฐิลงไม่ ยังคงเรี้ยวกราดและตอบโต้พระโมคคัลลานะต่อไปอีก จึงต้องทรงเนรมิตกายย่อเข้าไปในร่างพญานาคราช ท้ายที่สุด พญานาคราชก็ยอมแพ้ ยอมละทิฐิ ละพยศทุกอย่าง เพราะไม่อาจจะทำอันตรายพระโมคคัลลานะได้เลย และได้กลายเป็นชายหนุ่ม เข้าไปอภิวาทพระพุทธองค์ กล่าวคำขมาและขอเป็นพุทธอริยะ สุดท้ายก็ละนิสัยจากมิจฉาทิฐิเป็นนิสัยสัมมาทิฐิแทน และละพยศจนสิ้นนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

เรื่องราวความเชื่อพญานาคราชเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา อย่างไร

เรื่องราวในพระพุทธประวัตินี้ แสดงให้เห็นถึงเรื่องราวของพญานาคที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับมนุษย์เป็นอย่างมาก ทั้งศาสนาพุทธโดยเฉพาะคนไทย ความเชื่อและความศรัทธาไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรือถูก

เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะนำมาถกเถียงกันว่า พญานาคนั้นมีอยู่จริงหรือไม่ เพราะถ้าต่างคนต่างถกเถียงกันด้วยเรื่องเหล่านี้ เรื่องราวก็ไม่มีวันจบ เพราะฝ่ายที่เชื่อว่าพญานาคมีตัวตน ก็จะยกเรื่องราวมากมายมาสนับสนุนแนวคิดของตัวเอง ในทางกลับกันผู้ที่ไม่เชื่อก็จะอ้างทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์บ้าง และทางอื่นๆอีกมากมายหลายร้อยประการ เข้าทุ่มเทโต้เถียงในความไม่มีอยู่จริงของพญานาค

ส่วนพญานาคมีจริงหรือไม่นั้น ไม่สำคัญ ก็เช่นกับยักษ์มีอยู่หรือไม่ พญาครุฑถ้ามีจริงนั้นอยู่ที่ไหน เรื่องราวพวกนี้หากไม่มีตัวตน ก็จะไม่มีเรื่องราวของพญานาคให้ผู้คนสนใจดั่งทุกวันนี้ หากมีตัวตนก็แสดงว่าพญานาคมีอยู่จริงดั่งคำคนโบราณว่าไว้…..

 

แนะนำเว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด www.fifathai55.com

 

Related posts: