สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพ ขอหวย » ประวัติตำนานพญานาคที่ร่ำลือมาแต่สมัยโบราณ มีที่มาอย่างไรบ้าง

ประวัติตำนานพญานาคที่ร่ำลือมาแต่สมัยโบราณ มีที่มาอย่างไรบ้าง

2 ตุลาคม 2017
559   0

 

ประวัติตำนานพญานาคที่ร่ำลือมาแต่สมัยโบราณ มีที่มาอย่างไรบ้าง

สืบสานประวัติตำนานพญานาค

เรื่องราวของพญานาคนั้น ผู้เขียนเชื่อว่า ในเรื่องราวของความเชื่อการให้นับถือ และตำนานต่างๆ มากมายอีกร้อยแปดพันเก้าเรื่องราว และประวัติของพญานาคโดยละเอียดว่า มีความเป็นมาอย่างไร และมีการเผยแพร่เข้ามาในประเทศเราในสมัยไหน ผู้เขียนเชื่อว่าเรื่องราวนี้ เคยถูกตีพิมพ์ในหนังสือเล่มต่างๆ ที่เกี่ยวกับพญานาค ทั้งที่เป็นความเชื่อ เป็นอะไรมากมายอยู่แล้ว

และเรื่องเล่าที่ผู้ที่ได้ชื่อว่า เคยพบ “พญานาค” หรืออะไรก็ตามที่มีชื่อเสียงไปในทำนองนั้น ดังนั้นเรื่องราวที่ผู้เขียนจะกล่าวถึง จึงออกจะไม่ใช่ตำราที่ว่าด้วยเรื่องราวของพญานาค ในเชิงพุทธชาดกและพุทธศาสนาไปเสียหมด เรื่องราวของพญานาคนี้ ไม่ใช่มีแต่บ้านเมืองเราเท่านั้น บ้านอื่นเมืองอื่นเขาก็มีกัน แถมยังมีหลายประเทศเสียด้วย แต่ว่าภาพลักษณ์ และลักษณะของพญานาคของทางบ้านเรานั้น อาจจะแตกต่างไปจากของเรามาก

ประวัติตำนานพญานาคที่ร่ำลือมาแต่สมัยโบราณ มีที่มาอย่างไรบ้าง

สำหรับประเทศอื่นพญานาคจะเป็นที่รู้จักกันดีกับคำที่เรียกว่า “NAGA หรือ NAKA” ซึ่งพญานาคของเขาจะมีรูปร่างลักษณะเหมือนพญานาคในบ้านเราหรือตำนานแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้

สำหรับบางประเทศจะมีการนับถือพญานาคว่าเป็นเทพเจ้า ก็มีการจัดลำดับให้อยู่ในวงศ์เทพ หรือเทพเจ้า เป็นที่นับถือที่ศักดิ์สิทธิ์กันไปเลยก็มี แต่ละประเทศก็จะมีการนับถือที่แตกต่างกันไป อย่างกับประเทศเพื่อนบ้านเรา “กัมพูชา”  ให้ความนับถือเรื่องราวเกี่ยวกับพญานาคว่าในสมัยกาลสมัย เคยมีพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่ง ทรงมีนามว่า “ท้าวกัมพู” ได้เสด็จออกไปยังถิ่นอื่นๆ ก็ได้พบกับสาวสวยนางหนึ่ง ชื่อ ดรุณี ท้าวกัมพูเกิดความรักจึงขอนางดรุณีแต่งงาน แต่ต่อมารู้ว่านางดรุณีนั้นเป็นนางนาค แต่ท้าวกัมพูก็รักนางไปเสียแล้ว หลังจากแต่งงานแล้ว ท้าวกัมพูกับนางนาคก็ตั้งบ้านบ้านเมืองครองอยู่กับนางนาค จนมีพระโอรส พระธิดา สืบสายต่อๆกันมา

และในที่สุดผู้คนในแควนนั้นก็เรียกว่า “ชาวกัมพูชา” และเพราะเหตุนี้ ชาวกัมพูชาในอดีตและปัจจุบัน จึงยังมีผู้ที่นับถือพญานาคกันอยู่ เพราะถือว่า “พญานาค” นั้นเป็นต้นตระกูลของพระมารดา นั้นเอง ส่วนคนโบราณเคยคิดว่า มังกรหรือพญานาคนั้น มีที่มาอันเดียวกัน เรื่องนี้จริงหรือเท็จอย่างไร ทราบแต่ว่าในบันทึกเก่าแก่ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้ด้วย แต่บางตำราก็ขัดแย้งในเรื่องที่ว่า มังกรกับพญานาคมาจากแหละเดียวกัน

ประวัติตำนานพญานาคที่ร่ำลือมาแต่สมัยโบราณ มีที่มาอย่างไรบ้าง

ประวัติตำนานพญานาคที่ร่ำลือมาแต่สมัยโบราณ มีที่มาอย่างไรบ้าง

 

ในอินเดีย แม้จะกล่าวถึงพญานาคโดยตรง แต่ก็กล่าวถึง งูใหญ่ งูใหญ่ในที่นี้ก็อาจจะหมายถึงพญานาคก็เป็นได้ และการที่พญานาคเข้ามาเกี่ยวพันกับพุทธศาสนา

ส่วนหนึ่งก็มาจากความเชื่อของคนอินเดียนี่เอง ดังนั้นไม่น่าแปลกแต่อย่างใด ที่ศาสนาพุทธในบ้านเราและวัดวาอาราม จึงมีเรื่องราวของพญานาคเข้ามาปะปนอยู่ด้วย ที่เห็นๆ ก็ตาม ชื่อส่วนประกอบของสิ่งปลูกสร้างทางศาสนา ส่วนประกอบต่างๆ เหล่านี้ ในชื่อเสียงของพญานาค เช่น บันได นาค นาคเสี้ยว นาคลำยอง และนาคปัก เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีพญานาคที่อยู่บนสวรรค์ เรียกกันว่า นาคให้น้ำ มนเรื่องความเชื่อ เรื่อง นรก สวรรค์ และมีพญานาคเกี่ยวข้องอยู่ด้วย นาคให้น้ำที่อยู่บนสวรรค์นี้ อยู่ในบัญชาของเหล่าเทวดาที่ค่อยทำหน้าที่ให้น้ำแก่มนุษย์โลก โดยที่น้ำที่พญานาคพ่นลงมานั้นเอง

ประวัติตำนานพญานาคที่ร่ำลือมาแต่สมัยโบราณ มีที่มาอย่างไรบ้าง

ประวัติตำนานพญานาคที่ร่ำลือมาแต่สมัยโบราณ มีที่มาอย่างไรบ้าง

 
ตำนานเรื่องนี้เป็นที่มาของเสียงฟ้าร้อง ฟ้าผ่าในสมัยก่อน ในเรื่องราวของ รามสูร ที่ไล่ตามนางเมขลาไปทุกหนทุกแห่ง แล้วนางเมขลาก็จะค่อยล่อแก้วหลอกล่อรามสูร

จนกระทั่งพบกับพญานาคให้น้ำบนสวรรค์ เหล่าพญานาคก็ต่างพ่นน้ำช่วยนางเมขลา ไม่ให้รามสูญไล่ตามนางเมขลาทัน ดังนั้นในเวลาที่เกิดฝนฟ้าคะนอง หรือเกิดฟ้าร้อง ฟ้าผ่าขึ้นในทุกๆครั้ง ก็จะย่อมมีฝนตกลงมาด้วยเสมอ

ส่วนนาคชั้นต่ำสุด คือ นาคธรรมดา ที่ถูกพญาครุฑจับกินเป็นอาหาร นาคชั้นนี้ไม่มีอิทธิฤทธิ์แต่ประการใด เป็นเพียงนาคทั่วๆไป ที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์เท่านั้น

 

แนะนำเว็บพนันออนไลน์ที่ดีที่สุด www.fifathai55.com

 

Related posts: