สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพ ขอหวย » กราบไหว้ “ซำปอกง” หลวงพ่อโต ตำนานวัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา

กราบไหว้ “ซำปอกง” หลวงพ่อโต ตำนานวัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา

13 ตุลาคม 2017
641   0

 

กราบไหว้ “ซำปอกง” หลวงพ่อโต ตำนานวัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา

“ซำปอกง”  หลวงพ่อโต  ตำนานวัดพนัญเชิง

วัดพนัญเชิง  เป็นวัดเก่าแก่และสำคัญแห่งหนึ่งของอยุธยา  มีชื่อสียงระบือไปทั่วประเทศ  โดยเฉพาะหลวงพ่อโตหรือเจ้าพ่อซำปอกง ที่พุทธศาสนิกชนทั่งชาวไทยและชาวจีนต่างให้ความเคารพนับถือมาช้านาน  เมื่อมายังวัดแห่งนี้จะไม่แปลกที่จะต้องพบเจอผู้คนจำนวนที่ไหลเวียนมานมัสการหลวงพ่อโตกันอย่างเนืองแน่

โดย  วัดพนัญเชิง  แห่งนี้มีประวัติอันยาวนาน  ก่อรสร้างก่อนสถาปนากรุงศรีอยุธยาแต่ไม่ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง  และพระราชทานนามว่าวัดเจ้าพระนางเชิง  และในพงศาวดารฉบับหลวงพ่อประเสริฐกล่าวไว้ว่า  ได้มีการสถาปนาพระพุทธรูป  ชื่อ  พระเจ้านางพะแนงเชิง  เมื่อปี  พ.ศ. 1867  ซึ่งก่อนพระเจ้าอู่ทองจะสถาปนากรุงสีอยุธยาถึง  26  ปี

กราบไหว้ “ซำปอกง” หลวงพ่อโต ตำนานวัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา

ประวัติหลวงพ่อโต  วัดพนัญเชิง  พระพุทธไตรรันตนายก  จ.พระนครศรีอยุธยา 

เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย  สร้างขึ้นเมื่อเมื่อ พ.ศ. 1867  ก่อนที่พระเจ้าอู่ทองจะสร้าง กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  26  ปี  ตอนสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี  พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาได้บูรณะซอมแซมให้อยู่ในสภาพดีมาโดยตลอด

ตำนานหลวงพ่อโต   ยังบันทึกว่า  พระเจ้าสายน้ำผึ้ง  ทรงขึ้นตำนานหลวงพ่อโต ทรงสร้างขึ้นเมื่อ  ณ  บริเวณที่พระราชทนเพลิงพระศพพระนางสร้อยดอกหมาก ส่วนที่มาของคำว่าพนัญเชิงนั้น  ตามตำนานมูลศาสนากล่าวว่าเป็นคำที่เพี้ยนมาจากคำว่า  พะแนงเชิง  ซึ่งแปว่า  การนั่งพับเพียบ  ซึ่งเป็นว่าที่พระเจ้าสายน้ำผึ่งและพระนางสร้อยดอกหมากใช้ในวาระสุดท้ายของเรื่อง  นอกจากนั้น  จากการวิเคราะห์ศัพท์ที่ใกล้เคียงพบว่า  คำว่าพะแนงเชิง  ทางภาษาปักษ์ใต้หมายถึงอาการนั่งแบบขัดสมาธิ

กราบไหว้ “ซำปอกง” หลวงพ่อโต ตำนานวัดพนัญเชิง พระนครศรีอยุธยา

กล่าวกันว่าเมื่อตราวจะเสียกรุงศรีอยุธยาได้ปรากฏมีน้ำพระเนตรออกมาจากพระเนตรทั้งสองข้างเป็นที่หน้าอัศจรรย์ 

ในสมัยกรุงรัตนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ ได้ทรงบูรระองค์พระพุทธรูปใหม่ทั้งองค์และถวายพระนามว่า พระพุทธไตรรัตน์นายก ชาวจีน ซึ่งขนานนามหลวงพ่อโต องค์นี้ว่า ซำปอกง ประดิษฐ์ฐานอยู่ในพระวิหารวัดพนัญเชิง  ริมฝั่งแม่น้ำป่าสัก  ตรงข้ามกับมุมตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะของอยุธยา  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

 

ขอบคุณสำหรับข้อมูล

 

Related posts: