พระเครื่อง เครื่องราง เกจิดัง » 3 อิริยาบถ พุทธลักษณะแห่งพระเครื่องปางต่างๆ จังหวัดกำแพงเพชร

3 อิริยาบถ พุทธลักษณะแห่งพระเครื่องปางต่างๆ จังหวัดกำแพงเพชร

7 พฤศจิกายน 2017
672   0

 

3 อิริยาบถ พุทธลักษณะแห่งพระเครื่องปางต่างๆ จังหวัดกำแพงเพชร

พุทธลักษณะแห่งพระเครื่องปางต่างๆ ของกำแพงเพชร

พุทธลักษณะแห่งพระเครื่องจังหวัดกำแพงเพชรนั้น เท่าที่มีผู้พบเห็นแล้วมี 3 อิริยาบถ คือ นั่ง ยืน เดิน ซึ่งตามรายงานกราบบังคมทูลพระพุทธเจ้าหลวงของนายชิด (มหาดเหล็ก) ถึงพระเครื่องกำแพงเพชร ตอนหนึ่งเป็นข้อยืนยันเป็นอย่างดีว่า “สัณฐานของพระพุทธรูปพิมพ์นี้ตามที่มีผู้พบเห็นแล้วมี 3 อย่าง พระลีลา (หรือที่เรียกว่าพระเดิน) อย่างหนึ่งพระยืนอย่างหนึ่งและพระนั่งสมาธิอย่างหนึ่ง“ พระเครื่องแต่ละปางดังกล่าวมีประวัติและความเป็นมาดังนี้

3 อิริยาบถ พุทธลักษณะแห่งพระเครื่องปางต่างๆ จังหวัดกำแพงเพชร

 

1.ปางประทับนั่ง

1.1 ปางมารวิชัย ซึ่งแปลได้ “ปางชนะมาร”

1.2 พระอิริยาบถตอนนั่งขัดสมาธิราบ (หรือสมาธิเพชร) พระกรซ้ายหงายฝ่ายพระหัตถ์ไว้บนพระเพลาปลายพระหัตถ์ชี้พระธรณีพยาน เป็นปางมารวิชัยหรือเรียกกันอย่างสามัญทั่วไปว่า “ปางสะดุ้งมาร”

1.2 ปางสมาธิ หรือ ปางตรัสรู้

 พระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถประทับ (นั่ง) สมาธิ

พระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกันบนเพลา (ตัก)

พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระชงฆ์ (แข้ง) ขวาทับพระชงฆ์ซ้าย

 

3 อิริยาบถ พุทธลักษณะแห่งพระเครื่องปางต่างๆ จังหวัดกำแพงเพชร

 

2.ปางประทับยืน

 2.1  ปางเปิดโลกเป็นพระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถยืนอยู่บนดอกบัว พระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงข้างพระวรกายแบฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองออกไปข้างหน้า เป็นกิริยาทรงเปิดโลกบางแบบยกฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นมีพระอินทร์ พระพรหม อยู่ฝั่งซ้ายและขวา และมีพระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร ทำกิริยากราบพระองค์อยู่

 2.2  ปางประทานพร เป็นพระพุทธรูปลักษณะทำห้อยพระหัตถ์เบื้องขวาหันฝ่าพระหัตถ์ไปข้างหน้าเป็นเครื่องหมายแต่ส่วนองค์พระพุทธรูปนั้นทำท่ายืน

 

3 อิริยาบถ พุทธลักษณะแห่งพระเครื่องปางต่างๆ จังหวัดกำแพงเพชร

3 อิริยาบถ พุทธลักษณะแห่งพระเครื่องปางต่างๆ จังหวัดกำแพงเพชร

 
3.ปางลีลา (เดิน)

3.1  ปางเสด็จจากดาวดึงส์ เป็นพระพุทธรูปปางลีลาทำเป็นพระยืน มีรูปพระอินทร์อยู่ 2 ข้างเป็นเครื่องประกอบหรือทำเป็นพระพุทธรูปอยู่ในอิริยาบถประทับยืน พระหัตถ์ทั้งสองยกขึ้นเสมอพระอุระ (อก) จีบนิ้วพระหัตถ์ทั้งสองเป็นกิริยาทรงแสดงธรรม

3.2  ปางตั้งสัตยาธิษฐานปางนี้ไม่มีในปางของพระพุทธรูปต่างๆ ปางนี้เท่าที่พบเป็นพระเครื่องปางลีลาศประนมมือแบบหนึ่ง ก็เป็นปางลีลาศประนมมือมีดดอกบัวด้วย

 

ขอบคุณที่มา

แนะนำเว็บพนันออนไลน์ ที่ดีที่สุด www.casathai98.com

 

Related posts: