สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพ ขอหวย » สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นิยมกราบไหว้ขอพร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นิยมกราบไหว้ขอพร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

16 สิงหาคม 2018
45   0

 

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์นิยมกราบไหว้ขอพร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม บันดาลโชคลาภอันยิ่งใหญ่แก่คนไทยมายาวนาน

สำหรับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม อันเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5 นี้ มีผู้คนต่างเข้าใจผิดเป็นจำนวนมาก เพราะต่างคิดว่า วัดเบญจมบพิตร นั้นคือวัดประจำรัชกาล แต่หากลองกลับมาพิจารณาในหลักการจัดลำดับวัดประจำรัชกาล นั้นมีหลักการที่ว่า

วัดที่พระมหากษัตริย์ทรงโปรดให้สร้างหรือบูรณะขึ้นเป็นวัดแรกในรัชกาล และให้ถือเอาวัดที่เป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชสรีรางคารเป็นสำคั

ในความเป็นจริงนั้น วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เข้าหลักเกณฑ์นี้ เพราะเป็นวัดที่รัชกาลที่ 5 เมื่อแรกเสด็จเสวยราชย์ โปรดให้สร้างวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามขึ้นเป็นวัดแรกในรัชกาล

คำว่าราชบพิธ หมายถึง พระราชาทรงสร้าง ซึ่งทรงสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับพระอัครมเหสีพระราชเทวีและเจ้าจอมพระสนมของพระองค์

สถิตมหาสีมาราม หมายถึงเป็นวัดที่ประดิษฐานเสมาขนาดใหญ่ เพราะตามปกติแล้วเสมาของวัดโดยทั่วไปจะอยู่ตามมุมหรือติดอยู่กับตัวพระอุโบสถ แต่เสมาของวัดนี้ตั้งอยู่บนกำแพงรอบวัดถึง 8 ด้าน จึงเป็นการขยายเขตทำสังฆกรรมของสงฆ์ให้กว้างขึ้น

วัดนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 5 เท่านั้น ยังมีสุสานหลวง ซึ่งเป็นที่เก็บอัฐิของพระมเหสี พระชายา เจ้าจอมพระโอรส-ธิดา เรียกว่าลูกหลานเชื้อสายของรัชกาลที่ 5 อยู่ด้วย

รวมทั้งเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 7 เพราะในสมัยของรัชกาลที่ 7 มิได้มีการสร้างวัด แต่ท่านก็ได้รับพระราชภาระในการทำนุบำรุงและบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบพิธนี้ด้วย ดังนั้นจึงถือเป็นวัดประจำพระองค์ ซึ่งประชาชนชาวไทยให้เคารพในพระองค์ท่าน และศรัทธา รวมทั้งได้รับโชคลาภ และประสบโชคชัยจากการขอพรในวัดแห่งนี้มายาวนาน

 

เลขเด็ด หวยฟรี ไม่เสียเงิน หวยดัง ทั่วทุกสำนักดังของเมืองไทย ติดตามได้ที่นี่ LOTTOLOSO

 

Related posts: