สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ องค์เทพ ขอหวย » เพิ่มสิริมงคล กราบไหว้ขอพร สถานที่มงคล วิหารพระมงคลบพิตร

เพิ่มสิริมงคล กราบไหว้ขอพร สถานที่มงคล วิหารพระมงคลบพิตร

10 ตุลาคม 2018
14   0

 

เพิ่มสิริมงคล กราบไหว้ขอพร สถานที่มงคล วิหารพระมงคลบพิตร

กราบไหว้ขอพร สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ วิหารพระมงคลบพิตร

วิหารพระมงคลบพิตรตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยต้นกรุงศรีอยุธยา ราวแผ่นดินของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (สมเด็จพระราเมศวร) ตามพงศาวดารว่า เดิมวิหารพระมงคลบพิตรนี้ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของพระราชวัง แล้วในปี พ.ศ.๒๑๔๖ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม (สมเด็จพระบรมราชาที่ ๑) โปรดฯ ให้ชะลอมาไว้ทางด้านทิศตะวันตกสร้างมณฑปขึ้นครอบไว้

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๒๔๖ สมัยสมเด็จพระเจ้าเสือ (สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘) ยอดมณฑปเกิดฟ้าผ่า ทำให้เครื่องมณฑปหักพังลงมาต้องพระเศียรพระเสียหาย พระเจ้าเสือจึงโปรดฯ ให้แปลงมณฑปใหม่เป็นพระวิหารแทน (แต่ยังคงส่วนยอดของมณฑปไว้เช่นเดิม) แล้วซ่อมพระเศียรพระพุทธรูปใหม่
จากนั้นในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศทรงบูรณปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งหมด เปลี่ยนหลังคาจนมีลักษณะคล้ายหลังคาพระวิหารในปัจจุบัน และครั้งเสียกรุงครั้งที่ ๒ ไฟไหม้พระวิหารชำรุดเสียหายหนัก จนเครื่องบนของพระวิหารหักตกลงมาต้องพระเมาฬีและพระกรข้างขวาจนแตกหัก

ยุครัตนโกสินทร์ รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) รัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลสงคราม ได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์และวิหารและองค์พระใหม่ทั้งหมดจนเหมือนอย่างในปัจจุบัน ภายในพระวิหารประดิษฐานพระมงคลบพิตร พระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ ภายในองค์ก่อด้วยอิฐ บุด้วยทองสัมฤทธิ์ขนาดหน้าตักกว้าง ๙.๕๕ เมตร สูง ๑๒.๔๕ เมตร (ไม่รวมฐานบัว) กล่าวกันว่าถ้าผู้ใดได้มากราบไหว้ขอพรกับพระมงคลบพิตรแล้วจะเกิดความเป็นสิริมงคลกับตนเองตลอดไป

 

เลขเด็ด หวยฟรี ไม่เสียเงิน หวยดัง ทั่วทุกสำนักดังของเมืองไทย ติดตามได้ที่นี่ LOTTOLOSO

Related posts: