ตำนานลึกลับ » โบราณห้ามทำ ห้ามหญิงชายพลอดรักกันในวัด กลายเป็นคนง่อยเปลี้ย

โบราณห้ามทำ ห้ามหญิงชายพลอดรักกันในวัด กลายเป็นคนง่อยเปลี้ย

19 ตุลาคม 2018
19   0

 

โบราณห้ามทำ ห้ามหญิงชายพลอดรักกันในวัด กลายเป็นคนง่อยเปลี้ย

ความเชื่อคนโบราณ ห้ามหญิงชายพลอดรักกันในวัด

โบราณว่า “ห้ามหญิงชายพลอดรักกันในวัด เพราะเป็นบาปกรรมทำให้เป็นคนง่อยเปลี้ย”

ปริศนาข้อห้าม
การพลอดรักของหญิงชายภายในวัดจะทำให้กลายเป็นคนง่อยเปลี้ยได้จริงหรือ?

ไขปริศนาข้อห้าม
วัดเป็นสถานของผู้ปรารถนาละทางโลก หากมีหนุ่มสาวมาพลอดรักกันในวัดก็จะเป็นอายตนะทางตาแก่สมณะรูปต่างๆ ให้เชื้อไฟที่สงบนิ่งคุกรุ่นขึ้นมาอีกครั้ง เป็นเหตุให้อยากลาสิกขาออกไป

ผู้มาวัดต้องประพฤติตนให้สำรวม ไม่สวมใส่เสื้อผ้าที่ล่อแหลมต่อสายตาผู้คน การพลอดรักกันในวัดยิ่งเป็นสิ่งไม่สมควร เพราะถือเป็นการกระทำที่ทำให้เสียบรรทัดฐานของวัฒนธรรมไทย

ความแยบยล ลึกซึ้ง และลึกลับของกุศโลบาย

สมัยก่อน คนไทยถือพระสงฆ์องค์เจ้า เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณที่ผู้คนให้ความเคารพนับถือกันมาก การมาพลอดรักกันในวัดซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จะทำให้พระท่านหวั่นไหว ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นบาปหนัก

 

ติดตามเรื่องราวในตำนาน ตำนานความเชื่อ ตำนานเล่าขาน ได้ที่นี่ www.lottoloso.com

Related posts: